สรุป 50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด โดย Mikael Krogerus

เดือนกุมภาพันธ์ 2016 ผมตกเป้าไปเล่มหนึ่งเพราะผม Deep Dive กับ PHP และเดือนนี้พยายามไม่พลาเป้าแน่ มีสองเล่มอยู่ในใจแล้ว เดี๋ยวอ่านแล้วมาสรุปให้ฟัง

สรุปสั้นๆ หนังสือเล่มนี้เป็น Hand book ช่วยเราตัดสินใจด้วยวิธีที่มันมีหลักการ แบ่งเป็น วิธีคิดพัฒนาตัวเราเอง วิธีเข้าใจตัวเราเองให้ดีขึ้น วิธีเข้าใจผู้อื่นให้ดีขึ้น และวิธีพัฒนาผู้อื่น

แต่ละโหมดที่กล่าวมานี้ก็มีวิธีหลากหลาย เช่น วิธีพัฒนาตัวเองก็จะมีวิเคราะห์ SWOT โดยบอกหลักการและวิธีคิดอย่าคร่าวๆ และบางอันก็ยกตัวอย่างมา บางหลักการเราก็คุ้นเคยกันดี เช่น หลักการพาเรโตที่บอกว่า ทำน้อยให้ได้มาก ไอเซนฮาวแมตริกส์ อันนี้บอกว่าให้ทำสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดก่อน แล้วค่อยทำสิ่งที่สำคัญไม่เร่งด่วน แต่ถ้าไม่สำคัญแต่เร่งด่วนให้จ่ายงาน ส่วนไม่สำคัญไม่เร่งด่วนให้ตัดทิ้ง ถ้าจำเป็นต้องตัด พีรามิดมาสโลว์ บอกสถานะของเราว่าเราอยู่จุดไหนของพีรามิดความต้องการของมนุษย์​ และปรารถนาจะอยู่จุดไหน บางอันก็ชื่อแปลกๆ เช่น โมเดลการลื่นไหล เค้าบอกว่าคนเราจะทำงานได้ดีจะทำงานที่ ไม่ยากไม่ง่าย และใช้เวลาพอดี ฯลฯ

มีวิธีและหลักการที่น่าสนใจเยอะนะลองอ่านดู ร่วมๆ 50 วิธีบางอันถ้าอยากรู้ก็ google เพื่อดูรายละเอียด

สรุปของสรุป

Handbook เล่มนี้หาหลักการและวิธีมาช่วยเราตัดสินใจซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้จะใช้หลักเกณฑ์อะไรตัดสินใจก็เปิดดู Handbook นี่แหละ

ปล. นี่ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะ ถ้าสำนักพิมพ์หลงเข้ามาอ่านละก็จะสงเคราะห์ค่ากระเพราไข่เยี่ยวม้าซักจานจะอิ่มมาก

Like what you read? Give Chutipong Roobklom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.