Khi nào nên sử dụng đồ thị bánh (Pie chart)?

Một số dạng piechart. Nguồn: https://docs.webix.com/

Khi có 2 giá trị, đồ thị bánh là một lựa chọn tốt vì đẹp mắt, diện tích nhỏ gọn.

Nhưng mọi thứ chỉ tuyệt vời khi chỉ có 2 người. Khi có kẻ thứ 3 và thứ n, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp.

Hoặc tệ hơn:

Phức tạp về phía người xem:

  • Khó so sánh các giá trị với nhau.
  • Khó nhìn do có quá nhiều màu sắc.
  • Hành trình mắt dài, đảo qua đảo lại liên tục.

Phức tạp về phía người thiết kế:

  • Khó căn chỉnh.
  • Khiến tổng thể phối màu bị phá vỡ.

Hầu hết mọi người sử dụng đồ thị bánh là do nó đẹp và thêm nữa, nó được cung cấp sẵn trong phần mềm. Tuy nhiên, không phải cài gì phần mềm cung cấp có nghĩa là nó nên được sử dụng trong mọi trường hợp.

Thị giác của con người nhìn chung không tốt khi cảm nhận các vùng diện tích trong không gian 2 chiều. Vì vậy đối với các biến định lượng, việc sử dụng thuộc tính diện tích trong đồ thị bánh sẽ không hiệu quả bằng thuộc tính độ dài trong đồ thị thanh.

Đặc biệt là ở các đồ thị nhiều giá trị:

Tổng kết.

  • Có thể sử dụng đồ thị bánh khi đồ thị có 2 yếu tố.
  • Sử dụng đồ thị thanh thay thế đồ thị bánh khi đồ thị có nhiều hơn 2 yếu tố.

Một điều cuối, đừng bao giờ sử dụng đồ thị bánh 3D! Làm ơn!

Nguôn: https://peltiertech.com