Khi nào nên sử dụng Piechart?

Một số dạng piechart. Nguồn: https://docs.webix.com/

Khi có 2 giá trị, piechart là một lựa chọn tốt vì đẹp mắt, diện tích nhỏ gọn.

Nhưng mọi thứ chỉ tuyệt vời khi chỉ có 2 người. Khi có kẻ thứ 3 và thứ n, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp.

Hoặc tệ hơn:

Phức tạp về phía người xem:

  • Khó so sánh các giá trị với nhau.
  • Khó nhìn do có quá nhiều màu sắc.
  • Hành trình mắt dài, đảo qua đảo lại liên tục.

Phức tạp về phía người làm:

  • Khó căn chỉnh.
  • Khiến tổng thể phối màu bị phá vỡ.

Hầu hết mọi người sử dụng piechart là do nó đẹp và thêm nữa, nó được cung cấp sẵn trong phần mềm. Tuy nhiên, không phải cài gì phần mềm cung cấp có nghĩa là nó nên được sử dụng trong mọi trường hợp.

So với piechart, barchart có thể hiện thị tốt hơn rất nhiều:

Nhất là ở các biểu đồ nhiều giá trị:

Tổng kết.

  • Có thể sử dụng piechart khi đồ thị có 2 yếu tố.
  • Sử dụng barchart thay thế piechart khi đồ thị có nhiều hơn 2 yếu tố.
  • Đừng bao giờ sử dụng piechart 3D! Làm ơn!
Nguôn: https://peltiertech.com

Xem thêm lý do tại: https://goo.gl/8WvHrP