Lựa chọn trục số hay nhãn số liệu cho đồ thị?

Khi thiết kế đồ thị, để thể hiện mức độ chi tiết của dữ liệu, thông thường chúng ta sẽ có 2 lựa chọn đó là trục số hoặc nhãn số liệu. Việc lựa chọn cách thể hiện nào trong 2 cách này phụ thuộc nhiều vào yêu cầu của người người sử dụng đồ thị hoặc tính chất của báo cáo.

Nếu người đọc chỉ cần nhìn thấy xu hướng biến động của số liệu thì sử dụng trục số là hợp lý:

Biến động doanh thu từ tháng 1 tới tháng 7 năm 2017. Đơn vị: tỷ đồng.

Nếu người đọc cần xem chi tiết biến động và số liệu của từng điểm dữ liệu thì cần thêm nhãn số liệu cho đồ thị. Lúc này để tăng data-ink ratio, trục số sẽ được lược bỏ đi.

Khi đồ thị được sử dụng cho những báo cáo mang mục đích cụ thể hơn, ví dụ như trong trường hợp để phân tích sự suy giảm đột ngột trong doanh thu của tháng 6/2017 thì việc kết hợp giữa trục số và nhãn số liệu là một lựa chọn tốt.

Cùng với đó là việc nhấn mạnh điểm dữ liệu bất thường và giải thích để người đọc có thể nắm được vấn đề:

Tổng kết.

  • Lựa chọn trục số khi chỉ muốn nhấn mạnh xu hướng biến động của số liệu.
  • Lựa chọn nhãn số liệu khi muốn biểu thị chi tiết biến động của số liệu.
  • Khi muốn nhấn mạnh sự biến động đột ngột trong xu hướng, sử dụng cả trục số và nhãn số liệu, kèm theo đó là nhấn mạnh điểm số liệu cần chú ý.