MCGA #3: Digital Transformation: China As Number One

Bài viết trên whatsthebigdata ngày 06/09 có 2 đồ thị nói về digital transformation. Trong đó nhấn mạnh đặc biệt vào Trung Quốc.

Đồ thị đầu tiên nói về mobile payment.

Nguồn: whatsthebigdata.com

Nhìn chung, con người có khuynh hướng đánh giá thấp sự khác biệt ở các vùng diện tích trong không gian 2 chiều. Vì vậy việc sử dụng thuộc tính kích thước trong trường hợp này là không phù hợp và khiến cho người đọc nhận thức không đúng mức sự chênh lệch trong giá trị.
Sử dụng thuộc tính độ dài, cụ thể là đồ thị thanh luôn cho một kết quả tốt hơn rất nhiều.

Đồ thị tiếp theo nói về thay đổi trong tỷ trong trong ngành bán lẻ điện tử qua các năm.

Nguồn: whatsthebigdata.com

Đây là mối quan hệ một phần so với tổng thể và chuỗi thời gian. Nhưng dù là mối quan hệ nào thì stack column chart cũng không phải là một lựa chọn tốt.
Chúng ta có 2 lựa chọn để thể hiện mối quan hệ này. Khi muốn nhấn mạnh tới xu hướng biến động của số liệu, line chart là lựa chọn hợp lý.

Từ đồ thị này có thể thấy rằng tỷ lệ % của Trung Quốc tăng qua các năm, trong khi Mỹ và phần còn lại lại giảm.

Khi muốn so sánh giá trị giữa các đối tượng tại từng thời điểm. column chart sẽ được lựa chọn.

Một cách thể hiện khác đó là coi đây là mối quan hệ sai lệch giữa giá trị của Trung Quốc so với phân còn lại. Để có được số liệu này, chúng ta lấy tỷ lệ % của Trung Quốc chia cho tỷ lệ % của Mỹ và phần còn lại. Kết quả được biểu thị trong đồ thị bên dưới.

Ở đồ thị trên, đường mảnh đứt đoạn tương ứng với giá trị 1 trên trục giá trị. Rõ ràng là so với đồ thị ban đầu, người đọc đã có được cái nhìn sâu sắc hơn rất nhiều thông qua những câu chuyện được kể bằng cách lựa chọn đúng đồ thị và mối quan hệ.