Nên sử dụng cột chồng trong đồ thị thanh?

Khi dữ liệu biểu thị bởi đồ thị thanh, người làm báo cáo sẽ có 2 lựa chọn khi thiết kế đó là đồ thị thanh với cột cụm (clustered) hoặc cột chồng (stacked).

Đồ thị thanh với cột cụm.

Sử dụng khi muốn so sánh giá trị giữa các loại trong một nhóm.

Doanh thu sản phẩm bánh, kẹo và nước giải khát chia theo miền. Đơn vị: tỷ đồng.

Ưu điểm của đồ thị này là có thể so sánh được giá trị của các loại trong một nhóm nhưng nhược điểm là không so sánh được giá trị tổng giữa các nhóm.

Đồ thị thanh với cột chồng.

Biều đồ thanh với cột chồng với giá trị định lượng tuyệt đối sử dụng khi muốn so sánh giá trị tổng của các nhóm và một phần nào đó giá trị giữa các loại của các nhóm.

Doanh thu sản phẩm bánh, kẹo và nước giải khát chia theo miền. Đơn vị: tỷ đồng.

Mục đích chính của loại đồ thị cột chồng là so sánh số liệu tổng giữa các nhóm. Đối với giá trị giữa các loại của các nhóm, đồ thị này chỉ thể hiện tốt đối với loại dưới cùng. Cụ thể như trong đồ thị trên thì người nhìn chỉ có thể so sánh được giá trị của sản phẩm bánh, 2 sản phẩm còn lại thì khó hơn.

Vì vậy đồ thị thanh với cột chồng trong trường hợp này không phải là một giải pháp tốt. Đồ thị thanh với cột cụm kết hợp cùng đồ thị điểm là giải pháp thay thế hợp lý hơn.

Doanh thu sản phẩm bánh, kẹo và nước giải khát chia theo miền. Đơn vị: tỷ đồng.

Một giải pháp khác đó là sử dụng nhiều đồ thị biểu diễn khác nhau tùy theo từng mục đích. Đây là giải pháp tốt nhất về mặt thị giác nhưng sẽ chiếm nhiều diện tích hơn.

Đồ thị so sánh tổng doanh thu giữa các miền.
Đồ thị so sánh doanh thu của từng loại sản phẩm của các miền.
Đồ thị so sánh doanh thu giữa các miền của từng loại sản phẩm.

Một dạng khác là đồ thị thanh với cột chồng 100% với giá trị định lượng tương đối.

Nguồn: perceptualedge.com

Bạn có thể đọc bài phân tích kĩ hơn về dạng đồ thị này tại đây. Cũng giống như ở trường hợp trên, cá nhân tôi thấy đồ thị này không hữu dụng trong đa số các trường hợp và luôn có những đồ thị thay thế tốt hơn nhiều để biểu thị dữ liệu.

Tổng kết.

  • Không sử dụng đồ thị thanh với cột chồng khi thiết kế đồ thị.
  • Sử dụng đồ thị thanh kết hợp với đồ thị điểm hoặc nhiều đồ thị thanh tùy theo mục đích để biểu thị số liệu được tốt nhất.