Phân nhãn trong đồ thị đường

Thông thường trong một đồ thị, cách phân nhãn phổ biến đó là sử dụng màu sắc.

Biến động doanh thu của các khối từ tháng 2 tới tháng 6 năm 2016.

Tuy nhiên, đồ thị đường có một số đặc điểm mà cách phân loại bằng màu sắc tỏ ra không hợp lý, đó là: diện tích nhỏ, độ phân tán lớn, dễ chồng lấn.

Đặc biệt nếu sử dụng màu sắc không hợp lý thì khi in ấn đen trắng sẽ gây ra khó phân loại các nhãn với nhau.

đồ thị khi in ấn đen trắng

Vì vậy, cần phải sử dụng cách khác để phân loại giữa các nhãn.

Cách 1: Phối màu đơn sắc (Monochromatic).

Sử dụng màu đơn sắc với độ sáng-tối khác nhau. Như vậy sẽ giúp phân biệt được các nhãn cả khi in ấn màu hoặc in ấn đen trắng.

Cách 2: Sử dụng điểm đánh dấu (Marker).

Cá nhân tôi không khuyến khích cách này vì trông khá rối mắt và xấu.

Cách 3: Sử dụng họa tiết.

Đặc điểm về diện tích nhỏ của đồ thị đường khiến cho việc phối màu dù bằng cách nào cũng có thể gây nhầm lẫn cho người xem.

Sử dụng họa tiết là một cách tốt để khắc phục tình trạng này:

Một số kiểu họa tiết có thể sử dụng:

Nguồn: Excel.

Cách 4: Kết hợp họa tiết và vị trí nhãn.

Như đã nói ở trên, đồ thị đường có 3 đặc điểm: diện tích nhỏ, độ phân tán lớn, dễ chồng lấn.

Cùng với việc sử dụng họa tiết, vị trí nhãn sẽ giúp giải quyết 2 đặc điểm còn lại của đồ thị đường.

Các bạn lưu ý rằng một đồ thì tốt nên giúp cho người đọc dễ phân biệt các nhãn và tối thiểu hóa hành trình mắt để họ có thể nắm bắt thông tin được nhanh nhất.

Vị trí của nhãn thường sẽ ở cuối của đường. Tuy nhiên cũng có thể ở vị trí khác tùy thuộc vào đặc điểm của đồ thị.

Biến động doanh thu của khối KHCN và KHDN giữa tháng 2 và tháng 6 năm 2016 sử dụng slope chart.

Tổng kết.

  • Sử dụng họa tiết để phân biệt giữa các nhãn trong đồ thị đường.
  • Kết hợp giữa họa tiết và vị trí nhãn trong đồ thị đường để giảm thiểu hành trình mắt của người đọc.