Reklam Özgürlüğü Politikası (RÖP) Nedir?

İnsanlar günde milyonlarca reklama maruz kalıyor. Peki buna neden katlanıyoruz? -Uğur KILCI

Reklam Özgürlüğü Politikası kısaca RÖP denir.

RÖP, kişilerin reklamları görmek için izinini alma politikasıdır. Bu politikaya göre kişi kendi iradesiyle reklamları görmek veya görmeme hakkına sahiptir.

RÖP Kuralları;

  1. Sisteme üye olan kişiler reklamları görmek isteyebilir veya isteyemez. Bu karara saygı duymak zorundayız.
  2. RÖP’ü kabul etmiş sistemler üyelik panellerinde yardımıyla kullanıcılarına “reklamları görmek istiyorum/istemiyor” vari şeklinde sormalıdır.
  3. Üyeler dışındaki ziyaretçiler bu politikadan sorumlu değildir.
Reklam Özgürlüğü Politikasını kullanan ilk web sitesi “pangolinim.com” dur.

RÖP’ü başlatan kişi, benim. :)

Like what you read? Give Uğur KILCI a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.