Cách để bạn có chỉ số rating cao hơn trên Play Store?

Angry Birds Evolution rating

Tăng chỉ số rating trên Play Store càng cao là càng tốt, ai cũng biết vậy nhưng chúng ta phải làm sao để có được điều này thì có rất nhiều cách, nhưng trong bài viết này tôi chỉ muốn chia sẻ cách của tôi đang làm mà thôi.

1. Chất lượng ứng dụng là cốt lõi.

Bạn không thể bán một sản phẩm không tốt hay đem một sản phẩm không có giá trị tới tay người dùng(user) được. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi những ứng dụng bạn làm ra không để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, chưa cần biết bạn làm có đẹp hay tốt hay không, trước tiên bạn cần phải giải quyết nhu cầu của họ chứ không phải của bạn. Khi bạn đã làm được thì hãy dành thời gian chăm chút cho UI, UX của sản phẩm bạn đang làm. Làm nó thật đẹp, thật dễ dùng, một ứng dụng tốt là ứng dụng có thể không cần hướng dẫn người sử dụng quá nhiều, và chỉ cần bấm là dùng được, đừng nhồi nhét chức năng cài đặt quá nhiều khiến họ bối rối khi sử dụng. Một sản phẩm tốt sẽ giúp bạn dễ dàng có sự yêu thích của người dùng hơn và đương nhiên rồi không có lý gì mà bạn không thể nhận rating cao hơn khi họ review ứng dụng của bạn.

2. Hãy đặt một dialog rating trong ứng dụng.

Đặt một dialog rating là điều cần thiết nếu bạn muốn tăng số lượng rating có thể nhanh hơn cho ứng dụng của bạn. Tôi thường đặt nó sau khi người dùng thoát khỏi ứng dụng, nhưng xin đừng spam khi bạn hiển thị bắt người dùng phải rating mới cho thoát ứng dụng của bạn thì thật sự là khó chịu, có lẽ họ sẽ cân nhắc tiếp tục sử dụng ứng dụng(app) của bạn hay là gỡ bỏ app. Tôi thường đặt 3 nút trên rating dialog đó là NO THANKS, LATER, RATE NOW vậy là đủ rồi. Không cần phải ép buộc người dùng(user) điều này thì gây thêm khó chịu. Bạn có thể tính toán sao cho hợp lý để hỏi họ rating. Giống như UC Browser hay Instagram họ thường để người dùng một thời gian rồi mới hỏi bạn đánh giá ứng dụng. Hiện tại Google Play Store cũng đã update giao diện rating nó hơi có nhiều bước điều này cũng khiến nhiều người ngại review cho app của bạn. Nhưng tôi nghĩ nó không phải là vấn để quá lớn.

3. Hãy chăm chỉ trả lời review trên Play Store và email feedback.

Thật sự điều này là vô cùng quan trọng, nếu bạn thường xuyên bỏ qua thì hãy coi chừng tới một lúc app của bạn sẽ tụt hạng lúc nào không hay. Giờ user rất hay đọc review trước khi tải app. nếu bạn là dev tốt quân tâm user, đáp ứng câu hỏi của user nhanh đương nhiên bạn sẽ nhận được sử đánh giá cao khiến người khác tin tưởng bạn hơn, họ nghĩ app bạn là tốt. Nhiều khi user sẽ cảm ơn chỉ vì bạn reply nhanh chứ không phải vì bạn giúp họ đạt được câu trả lời hợp lý. Ngoài ra việc này còn giúp bạn cứu vớt users định gỡ bỏ app của bạn đi hay họ sẽ re-vote cho bạn rating cao hơn. Vì vậy hãy quan tâm tới vấn đề này, nó thật sự quan trọng đấy.

4. Tổng kết.

Vậy thôi tôi không có nhiều thứ để chia sẻ cho bạn nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ từng đó là đủ để bạn có thực hiện và hiệu quả nhất. Nhưng hãy nhớ phải làm app có chất lượng tốt đã nhé! Nếu không mọi việc còn lại của bạn sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Like what you read? Give Kimcy929 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.