Sıla Afitap Şarkı Sözleri

Bildiğiniz üzere ve fark ettiğiniz gibi sıla yeni şarkısını yayınladı. Single şarkı beklenirken afitap ismini verdiği albüm şarkısından biri yayınlandı. Sıla afitap önerilecek düzeyde olmuş.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.