แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เนื้อหาประกอบด้วย
- แนวข้อสอบการเขียน
- แนวข้อสอบการพูด
- แนวข้อสอบการอ่าน
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนไทย
- ข้อสอบภาษาไทย การสรุปความและตีความหมายของบทความ
- แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษ (ENGLISH) ชุดพิชิตทุกสนามสอบ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 จำนวน 100 ข้อ
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม
- แนวข้อสอบความเป็นครู
- ความหมายและอุดมการณ์ของความเป็นครู
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ ได้ที่

โทร : 091–861–5756 (หนึ่ง)

ไลน์1 : @cuc5353m

ไลน์2 : 0918615756

เฟซบุ๊ค http://goo.gl/AN8Siq

แบบไฟล์ 389 บาท (ส่งทางเมล์)

แบบเล่ม 680 บาท (ส่งฟรี EMS)

***พิเศษสุดๆ*** ซื้อแบบเล่ม แถมฟรีทันที

CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.bookcenter.biz

http://brainmediabookcenter.blogspot.com

http://www.facebook.com/brainmediabookcenter