Einföld leið til aukinnar tekjuöflunar fyrirtækja og lögaðila

Nú hendir öll fyrirtæki, einhverntímann á hverju fjárhagsári, að tímabundinn lausafjárskortur herðir að eðlilegum og sjálfsögðum rekstri. Til eru ýmsar kostnaðarsamar lausnir á þessu, en nú legg ég til einfaldari og ódýrari lausn.

Segjum sem svo að verkstæði glími við fyrrnefndan vanda. Þá er tilvalið að finna næstu bílaleigu, skrifa niður nokkur bílnúmer bíla í eigu leigunnar og gera svo nokkra reikninga fyrir viðgerðum. Kaupa mætti varahluti, setja þá með 100% álagningu á reikninginn og láta svo hverfa. Næst skal upphæð send í heimabanka bílaleigunnar. Þetta er erfiði parturinn, því margar bílaleigur og fyrirtæki almennt kunna að taka sér tíma í að greiða reikninga, sérlega þegar uppruni þeirra er óútskýrður og raunar heldur furðulegur. Þá skal þeim gefinn tími fram að eindegi og þá kemur inn í dæmið innheimtufyrirtæki. Reikninginn skal senda þegar í stað í innheimtu og þá á bílaleigan enga aðra völ en að greiða og það fljótt, vilji hún forðast málskostnað.

Lykillinn að velgengni í þessum efnum er að skrifa nógu litla reikninga, æskileg upphæð væri t.d. 150.000 kr. Þá borgar það sig ekki fyrir bílaleiguna að sækja málið fyrir dómstólum og því er ekkert hægt annað en að borga.

Snilldin í þessu plani er óneitanlega sú að innheimtufyrirtæki gera ekki upp á milli viðskiptavina sinna eða verkefna og krefjast engrar sönnunar fyrir reikningum. Að vissri aðgát hafðri ætti þetta að ganga upp í mörg, mörg ár, en komi lausafjárskortur fyrir hvað eftir annað væri eðlilegt að íhuga hæfni manns í rekstri fyrirtækja.

Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri MK bílaleigu og greiðandi ósanngjarnra reikninga.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.