Growth Hackalicious — a Growth Hackers Guide to Life (Dutch)

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful” -Albert Schweitzer-

Er zijn twee aspecten die jou uniek maken: educatie en ervaring. De ervaringen die jij in je leven opdoet zijn vooraf door jou gekozen of komen zo maar op je pad. In dit laatste geval hebben de onverwachte gebeurtenissen in het leven een immense uitkomst en deze definiëren jou als persoon. Januari jongstleden startte ik met zo een avontuur bij The Talent Institute/ B. Startup School Amsterdam, om tot Growth Hacker te worden opgeleid. Nu werk ik als Growth Hacker i.o. bijB. Amsterdam and it’s awesome!

B. staat bekend als huisvesting voor de startup, één van de grootste business incubators ter wereld. Het gebouw faciliteert evenementen, heeft een gym, daktuin, meerdere openbare lounges, flex en office werkplekken, een academy, the list goes on.

Growth Hacking: ‘’Growth Hacking is elke mogelijke meetbare activiteit waarmee je belangrijke KPI’s (Key Performance Indicator) binnen je organisatie kunt verbeteren” -Peerby-

Een growth hacker is de ‘groei manager’ van het bedrijf. Hoe kunnen we het bedrijf, het klantenbestand en de ervaring laten groeien/verbeteren. Liever vandaag dan morgen (en met zo min mogelijk kosten).

Verwachtingen vs. realiteit

Daarbij is het mantra van een Growth Hacker: doen, fouten maken en sterker worden van die fouten. De verwachting van succes is niet per definitie een stijgende lijn zonder fouten. De realiteit is dat fouten maken nieuwe mogelijkheden biedt tot oplossingen waar je eerder niet aan dacht. Wellicht de oplossing tot het succes.
Een Growth Hacker is in dit verhaal aan het vallen en opstaan en is alleen succesvol door dit te doen. Vanuit dieptepunten ontstaan de mogelijkheden om vervolgens een nieuwe piek te creëren.

Right now is go time! Leer, plan en creëer.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.