Image for post
Image for post

W ramach podcastu “Porozmawiajmy o IT” miałem okazję porozmawiać z Andrzejem Dyjakiem o bezpieczeństwie aplikacji.

Posłuchaj naszej rozmowy w wersji audio 🎧 👇

Cześć! Mój dzisiejszy gość to architekt bezpieczeństwa z kilkunastoletnim doświadczeniem, aktywny konsultant, prelegent i szkoleniowiec. Doświadczenie zdobywał w kraju i za granicą, dostarczając pełne spektrum oceny bezpieczeństwa dla organizacji sektora prywatnego i publicznego.

W przeszłości odkrył wiele krytycznych podatności w popularnym oprogramowaniu firm, takich jak Apple, Adobe, Google czy Mozilla. Bloger i podcaster.

Moim i Waszym gościem jest Andrzej Dyjak.

Cześć, Andrzej! Miło mi gościć cię w podcaście.

Cześć, Krzysztofie! Od razu powiem, że cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo, bardzo jestem ucieszony, że udało się trafić do Porozmawiajmy o IT.

About

Krzysztof Kempiński

IT expert. Ruby on Rails/iOS/Elixir programmer. Blogger. Podcaster.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store