Zkratka GDPR, za níž se skrývá evropské nařízení o ochraně osobních údajů, v posledních téměř čtyřech letech potrápila nejednu z firem. HR je přitom právě tím oddělením, v němž se v praxi setkáváme s největším množství údajů. Co dělat, když se vám zaměstnanec svěří se zdravotní diagnózou nebo problémem? Patří…


Ilustrační fotografie | Zdroj: pexels.com

Ukončení pracovního poměru má zásadní dopad na každodenní život. A co teprve pokud jste na pochybách, zda proběhlo v souladu se zákonem. Na stole před vámi leží nachystaná dohoda o rozvázání pracovního poměru a vy netušíte, zda ji podepsat. Na chodbách či od kolegy jste zaslechli, že vás zaměstnavatel zvažuje…


Zapomeňte na pružnou pracovní dobu a občasnou možnost home office. Pandemie koronaviru uspíšila úvahy o proměnách pracovního prostředí. Zatímco některé státy jsou v úpravách flexibilních pracovních podmínek o řadu kroků napřed, v České republice vývoj spíš stagnuje. I přesto existují společnosti, které flexibilitu zaměstnanců vnímají jako přidanou hodnotu a neváhají…


Našli jste ji. Řeč je o vaší vysněné práci. Procházíte online inzerát, ve kterém se zdá být vše podle vašich představ. Až narazíte na zkratku ŽL. Možná DPP nebo úvazek 0,6. Vysněná práce se mění v neznámou. Zavíráte okno prohlížeče s tím, že se třeba objeví jiná nabídka zítra. Pokud…

Klára Sommerová

Právnička a novinářka. Aktuálně působí jako Legal Counsel pro střední a východní Evropu ve společnosti Reckitt Benkiser. V Epizóně zaštiťuje právní rubriku.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store