AI

Sitemap

Jeg valgte å ha 5 sider på nivå 1; Om gården, Produkter, Aktiviteter, Galleri og Kontakt. på nivå 2 har jeg under Produkter ett innlegg med hvorfor Angus er rasen de har, og under aktiviteter er det flere sider som skal være innlegg over hva som skal skje og har skjedd på gården, som en type blogg.

Ved å ha få sider å forholde seg til blir det lett for brukeren å finne den informasjonen de er ute etter. Med store oversikter over tema vil det bli lett å finne hva de er ute etter.

Navigasjon

Jeg tenker på å ha en nettside der det ikke er så mange linker til forskjellig informasjon. Jeg tenkter at en toppmeny skal følge alle sider på nettsiden, posisjonen er fixed som gjør at den blir med ned når man scroller nedover nettsidene. Når man er inne på en av nivå 1 sidene og kategoriene vil det nivået markeres for å være aktiv, i f.eks farge gull. De andre kategoriene vil forbli i i samme farge som urørt, f.eks svart.

Når toppmenyen følger med på alle sider og nivåer på nettsiden kan brukeren lett og raskt trykke seg videre.

Innholdsplan

Nettsiden skal inneholde en index, og 5 sider på nivå 1; om, produkter, aktivitet, galleri og kontakt. Ved siden av disse menyvalgene skal det også være lenker til facebook og instagram og ev. andre eksterne nettsider.

Nivå 2 sider skal ligge tilgjengelig under nivå 1 sidene. Artikler om hva som skjer på gården skal ligge under siden om aktiviteter.