Výlet na Morské oko. 24.1.2016

Dnes sme sa rozhodli, že si urobíme menší výlet. Dlho sme rozmýšľali kam pôjdeme a nakoniec sme sa rozhodli ísť na Vinne jazera sa korčuľovať. Keď sme tam prišli poprezúvali sme sa do korčúľ a išli na ľad. Ľad nebol veľmi dobrý pretože tam boli hrbole , no dalo sa celkom dobre pokorčuľovať. Boli sme tam asi hodinku keď nás to prestalo baviť a tak sme sa rozhodli že si urobíme menšiu prechádzku na Morskom oku. Zašli sme po nášho psa domov a išli sme tam. Keď sme tam prišli zistili sme, že je tam viac ako 50cm snehu. Sneh nám bol asi po kolená. Kráčali sme do kopca pol hodiny a už na začiatku sme nevládali. Keď sme už konečne prišli k vode tak sme sa začali šmýkať, pretože celé jazero je zamrznuté. Urobili sme si tam asi 50 fotiek. Pri poslednej fotke som dostala guľu do tváre a vtedy sa začala guľovačka. Po asi 15 minútach som mala sneh úplne všade. Ruky som mala úplne zmrznuté a vo vlasoch ľad. Keď už som bola celá premrznutá rozhodli sme sa, že sa už vrátime naspäť. Cestou dole sme sa šmýkali na sánkach, ktoré ťahal Scooby (pes). Keď sme sa konečne po dlhom dni vrátili domov tak sme si urobili horúci čaj a uživali sme si teplo domova.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.