“ HUZUR EVLERİNDEN HİZMET ALANLAR HUZURSUZ “

Kısa adı SES olan Sağlık Emekçileri Sendikası Adan Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, Huzur evlerinde yaşananları dikkat çekti.
Uygulamalar ile ilgili araştırma ve notlarla ilgili açıklama aynen şöyle ;

“ Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı kendine bağlı yaşlı bakım kuruluşların da bakım hizmeti alanlardan aylık katkı payı almakta ve bu katkı paylarına devlet memurlarına ve emeklilere yapılan zamlara paralel olarak her yıl ocak ayı ve temmuz ayın da iki defa zam yapmakta dır öyle görülüyor ki nerede ise maaşlara gelen zamların fazlası katkı payı olarak kuruma gidiyor. İstenirse zam yapılmadan da hizmet verilebiliyor 2015–2016 yılların da zam yapılmamış önceki yıllar dada standart yaklaşık %3 katkı zam yapılıyordu ne oldu ise 01.01.2017 tarihin de sanki zamlar unutulmuş gibi 2015 ve 2016 zamları birleştirilerek aşırı zam yapılıyor 2015 ve 2016 yılların da ssk bag-kur emekli maaş zamlarının yıllık artışları toplanarak her grubun ortalaması alınarak ve %15.20 lik katılım zammı yapılıyor bura da ayrıca öyle bir şey yapılıyor ki 462.00 tl ödenen bir odaya %15.20 lik bir zamla 533.00 tl ödemesi gerekirken 01.01. 2014 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar en az ay da 1150 tl katkı payı ödemek durumun da kalıyor 01.01.2014 den önce kayıt yaptırılanların odalarına normal zam yapılıyor müktesep hak kabul ediliyor bu ayrıcalık kaldırılmalı her yurttaş eşit ücret vermeli herkese eşit hizmet verilmeli sosyal devlet gereği hiçbir yaşlımızdan ücret alınmamalı.

Bakanlığın Adana kuruluşların da bu 01.01.2017 zamları hemen uygulanmıyor ancak 01.10.2017 tarihin de zamlı ücretler tahsil edilmek isteniyor 01.01.2014 den sonra kuruluş ta kalmaya başlayanların her birinden en az 6.000.00 tl tahsil edilmek isteniyor tahsil edilemiyor huzur evin de başlıyor huzursuzluk bu tahsilattan vazgeçilmeli bu yaşlılarımız haklarını başka yerler de hukuki olarak aramaktadır ayrıca odaların sınıflandırılması da yeniden değerlendirilmeli Adana huzur evi küçük evleri (C ) grubu odaları ( H )grubu odası yapılabilir. Bakanlık en kısa zaman da bu mağduriyeti gidermeli katkı ücretleri zamlarını geri almalıdır ülkemiz bir sosyal devlettir aslın da yaşlılarımıza ücretsiz hizmet verilmeli ( barınma yemek temizlik bakım hizmetleri vs) imkanı olmayanlar dan dolaylı olarak durumuna göre % 25–60 kadar maaşların dan harçlık verilebiliyor yani katkı ücretlerin de indirim yapılabiliyor tüm zamlar dan da vazgeçilmelidir ilgili kurumların indirim yapmakta yetkisi vardır.

Kurumlar da emekli sandığı emeklisi bag kur ve ssk emeklisi diye ayrılıyor AB C D E F G H diye odalar sınıflandırılmış devletimizin kurumların da dahi odalar gelire göre sınıflandırılıyor hizmetler eşit olmalıdır . . 
Huzur evlerine yapılan bu zamlar özel huzur evlerinin ücretlerine yaklaşıyor devletimiz buraları da mı özellere bırakacak sosyal devletten bakanlığımız denetleyici bakanlık mı olacak huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri özelleştirilmemeli yaşlılarımıza devlet sahip çıkmalıdır bir çok yurttaşımızın yakını yok bakımı yok bir geliri yok emeklilerin de emeklilikte rahat yaşayacak bir ücret almıyor onun için bu kurumlar kuruluşlar arttırılmalı yaşlılarımıza sahip çıkmalıyız.

Kaynak : ADANA Demokrat HABER