Αν ζεις στην Κατερίνη τα τελευταία 5 χρόνια, μπορεί να έχεις δει ένα ψηλό, όμορφο και εύσωμο (ίσως λίγο παραπάνω από το κανονικό) αγόρι να κυκλοφορεί με το μηχανάκι του.

Δευτέρα στις 9 το πρωί στην παραλία για μπάνιο, Τρίτη στις 12 σε φούρνο, Πέμπτη στις 2 σε φούρνο, Παρασκευή…

Τι έγινε; Όλα καλά; Μια χαρά κι εγώ, να εδώ, λερώσαμε λίγο το βρακάκι μας τις τελευταίες ημέρες, αλλά όλα καλά.

Ο πρώτος φόβος μου χτύπησε την πόρτα όταν διάβασα 2–3 δεξιοσοσιαλινεοφιλελετεχνοκρατιστές που είχαν και λίγο σάλτσα μέσα, σου έβγαζαν αυτό το “λίγο έχθρα, λίγο λάσπη, λίγο ειρωνία και το…

Λίγο πριν τελειώσει το 2014 μίλησα σε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη σχετικά με το σχεδιασμό ιστοσελίδων. Το κοινό ήταν κυρίως άνθρωποι που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το frontend και το θέμα μου ήταν πως να κάνετε τον designer σας, να σας αγαπήσει περισσότερο.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση θα μπορούσε…

Γεια χαρά! Είμαι ο Θάνος, σχεδιάζω websites & web applications στο χαρτί και στο photoshop 8 περίπου γήινα έτη και μέσα σε αυτό το διάστημα έμαθα και μια άλλη σειρά από επαγγέλματα, τα οποία μαθαίνεις αναγκαστικά όταν δουλεύεις freelance, έχοντας δηλαδή τη δική σου εταιρία.

Κάποιοι νοιώθουν περήφανοι που τα…

Thanos Papavasiliou

Creative / Dad / Poet. Loves NYC & English Breakfast. Digital Product designer #remote

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store