Díky Kláro za podnět.
Berka BerkaUX
1

Držím teda palce na tvé cestě a přeji hodně sil!

A ještě ti přeji, aby si našel to svoje životní flow. Aby si nemusel plánovat dopředu, testovat zda plán vyjde a po té hodnotit, zda bylo naplánováno dobře O:) Aby sis našel chvilku jen tak plynout a počkat co “to umí” a jak to vypadá když se necháš v naprosté přítomnosti a bez hodnocení unášet proudem. Protože když se to povede, tak je to fakt síla, je to lepší než to flow v práci. A to už to pracovní je hodně dobré! Budeš na to mít spoustu času (snad) ve svém důchodě, tak si jej pořádně užij!! :)

Klára

Like what you read? Give Klára Rybička Mikulcová a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.