Zapošljavamo: Postani voditelj/ica financija u Klubu mladih Split!

Opis Kluba mladih Split

Klub mladih Split je udruga mladih i za mlade, osnovana 2012. od strane bivših vođa lokalnih studentskih organizacija splitskog Sveučilišta. Vrlo je brzo postala jedna od najaktivnijih udruga mladih i za mlade u Splitu. S više od stotinu članova koji sudjeluju u različitim aktivnostima, Klub teži promjeni u razmišljanju mladih osoba u Splitu i okolici, kao i njihovoj aktivaciji. Ključne teme za koje je Klub zainteresiran su: osnaživanje mladih, njihovo zaposlenje i socijalna uključivost.

Naša vizija je “Split kao mjesto najboljih društvenih i profesionalnih/poslovnih prilika za mlade.” Naša misija je “stvoriti i osigurati najizvrsnije prilike za osobni, društveni i profesionalni razvoj mladih osoba.”

Želimo biti najistaknutniji zaštitnik prava mladih u društvu, središnje mjesto okupljanja mladih, izvor ideja i aktivnog djelovanja mladih, uzor u demokraciji, neovisnosti, stabilnosti i dosljednosti, najbolja platforma i alat za osobni, društveni i profesionalni aktivizam i razvoj mladih, most među različitim kulturama, subkulturama i grupama mladih te poticajno okruženje za razvoj potencijala mladih.

Voditelj/ica financija:

Opis uloge

Voditelj/ica financija obavlja poslove upravljanja financijskim tokovima u Klubu mladih Split. Voditelj/ica financija je osoba odgovorna za obradu i kontrolu računovodstvene dokumentacije, pravovremenu obradu i dostavu financijskih izvještaja i ostale financijske dokumentacije, kao i osiguravanje likvidnosti organizacije.

Opis posla

Uloga obuhvaća mnoge zanimljive i odgovorne zadaće, poput sposobnosti strateškog promišljanja i razmišljanja, praćenja prihoda i troškova po projektima, osiguravanja likvidnosti projekata, kao i same organizacije, razvijanja gospodarskih djelatnosti i održavanja financijske stabilnosti organizacije korištenjem inovativnih alata .

Odgovornosti i dužnosti:

• kontrola financijsko-administrativne dokumentacije

• računovodstvena obrada financijsko-administrativne komunikacije

• upravljanje financijskim tijekovima organizacije i projekata

• osiguravanje i održavanje likvidnosti organizacije i projekata

• izrada financijskih izvještaja za potrebe udovoljavanja računovodstvenim propisima i politikama u RH

• izrada financijskih izvještaja projekata

• izrada internih financijskih izvještaja i analiza za potrebe managementa

• kreiranje i provedba financijskog plana i financijske strategije organizacije

• razvijanje gospodarskih djelatnosti

• surađivanje s programsko-projektnim timom i marketinškim timom Kluba mladih Split

Znanja, vještine i poželjne osobine
 Za posao voditelja/ice financija potrebno je biti iskusna, analitična, visoko motivirana, organizirana i odlučna osoba. Jedna od najvažnijih osobina je sposobnost organiziranja i kontroliranja računovodstvenih i financijskih procesa u organizaciji. Voditelj/ica financija mora biti brza i organizirana osoba koja u svakom trenutku ima odgovornost za provedbu financijskog plana i strategije organizacije, kao i za praćenje, analizu i proaktivno predlaganje mjera vezanih uz financijsko poslovanje organizacije.

• međuljudske vještine

• odgovornost

• inicijativnost

• organiziranost

• samostalnost

• strast za učenjem i dijeljenjem znanja

• strpljivost i upornost

Kvalifikacije:

• SSS,VŠS,VSS

• slično prethodno volontersko ili radno iskustvo

• sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema

• vještina upravljanja poslovima i vremenom

• analitičke i organizacijske sposobnosti

• sposobnost prilagođavanja i dobro podnošenje stresnih situacija

• sposobnost strateškog razmišljanja i promišljanja

• spremnost na potpuni angažman i posvećenost misiji Kluba

• usmjerenost na rezultate uz razvijenu poslovnu etiku

Uvjeti rada:

• Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 3 mjeseca (probni rok), uz mogućnost stalnog zaposlenja. Radnik/ca radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno, po potrebi vikendom. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Način prijave: 
Svoje prijave, koje moraju sadržavati motivacijsko pismo i CV (jedan PDF dokument u Europass formatu), pošaljite na info@klubmladihsplit.hr najkasnije do 25. svibnja.2018. Za više informacija obratite se na gore navedenu e-mail adresu.