Protostarr — Dijital Medya Üretimi ve Yatırımları için Akıllı Kontrat Çözümü

Bugün sizlere tanıtacağım projenin ismi ise Protostarr!

Protostarr dijital medya üretim-tüketimindeki anlayışı baştan aşağı değiştirmek için geliyor!
Bildiğiniz üzere dijital medya içeriği üretiminde üreticiler genellikle bağış yöntemini kullanıyor ve gönüllülük esaslı bir çalışma oluyordu.
Protostarr ile ise youtuber lara yatırım yapmaya benzer bir yöntem geliştirilmektedir. Akıllı kontrat teknolojisi sayesinde hayranlar adeta sponsor gibi takip ettikleri üreticiye yatırım yapabilecek ve başarıları doğrultusunda hayranlar da yatırımlarına dönüş alarak kazanacaklar.

Protostarr projesi özetle şöyle çalışıyor:
Starr adı verilen içerik üreticilerinin her birinin güvenli bir kontrat sayfası bulunuyor. Bu sayfalar üzerinden fonlanıyorlar ve gerek duyduğu teçhizatları alarak içerik üretme aşamasına geçebiliyor.
Akıllı kontratlar sayesinde toplanan gelir payları doğrultusunda doğrudan yatırımcılara iletiliyor. İlgi ve başarı çift taraflı olarak kazançları etkiliyor.

Ayrıca her şey çok hızla ve güvenle geliştiği için içerik üreten bağış yerine üretimine odaklanıyor. Fanlar ise karşılık almama riski yaşamıyor.
Arayüz:

Protostarr ICO su 13 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak ve de Ether üzerinden satılacak. Satış süresinin 4 hafta olması planlanıyor ayrıca 9 milyon yatırımcı token ı satılması hedefleniyor.

ICO süresince şöyle bir karşılık tablosu planlanmış:

Ayrıca ICO sonrası kesinlikle yatırımcı token ı üretilmeyecek ve 3 ay kadar token transferi yapılamayacak. (Yatırım değerini kollamak için böyle düşünülmüş)

Özetle Youtube, Twich gibi platformların yayıldığı, dijital medya içeriğiniz zirveye ulaştığı bir ortamda Protostarr hem tüken hem de üreten için çok iyi bir alternatif yöntem olmaya aday. Şahsen takipçisiyim.

Daha fazla resmi bilgi almak için: https://protostarr.io/

Diğer Linkler:
Whitepaper: https://protostarr.io/whitepaper.pdf
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2068943
Twitter: https://twitter.com/protostarr_io
Facebook: https://www.facebook.com/protostarr.io
Reddit: https://www.reddit.com/r/protostarr/

My Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=988093

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.