Hadde du ikke tid til å delta på webinaret vårt? Fortvil ikke :)

Du kan nå se opptak av hele webinaret på Vimeo.

I webinaret vil du få en innføring i Sonya Klimarapport og hvilke planer vi har for klimamodulen framover. Du vil også kunne høre Norske Skog snakke om sine erfaringer med Sonya og hvordan det har vært å integrere Sonya med SAP. Webinaret ble arrangert i samarbeid med SBN Norge.

Bra for din bedrift. Bra for klimaet.

Bærekraft og reduksjon av klimautslipp kommer, ikke overraskende, for fullt fremover og blir et dokumentasjonskrav på lik linje med økonomi, kompetanse og kapasitet for bedrifter.

Sonya har i løpet av kort tid blitt den best likte appen for føring av utlegg og reiseregninger…

Flere funksjoner. Flere muligheter for din bedrift!

Med bedriftskonto hos Sonya får du tilgang til admin webben, som er selve navet i Sonya. Her får du full oversikt over ansatte, avdelinger og prosjekter. Du kan legge til egne utleggstyper og sette opp integrasjon med lønn- og regnskap.

I den nye…

Norske Skog rapporterer om en vellykket utprøving av regnskaps-appen Sonya. På grunn av pandemien og minimal reiseaktivitet er Sonya ennå ikke distribuert ut til alle, men pilotbrukere i selskapet har gitt tilbakemeldinger om at appen er meget brukervennlig.

Det er veldig praktisk at for eksempel lokale bomavgifter blir beregnet automatisk, eller kvittering fra flytoget automatisk dukker opp i appen. Det er opprettet kommunikasjon mellom Sonya og SAP. Godkjente reiseregninger i Sonya overføres og lagres i SAP på samme måte som ved manuell registrering i SAP. Sonya har et API som muliggjør dette på en strukturert og effektiv måte, sier Senior advisor, Business process support Torgeir Okstad ved Norske Skog. Sonya har fulgt opp med nyttig veiledning underveis i den prosessen, legger han til.

Regnskaps og økonomiavdelingen administrerer dataoverføringen fra via Sonya med en egen transaksjonskode i SAP.

Kjell Rune Monsø

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store