KODA — Sıkça Sorulan Sorular

Sizi nereden takip edebilirim?

facebook.com/kodegisim 
instagram.com/kodegisim 
twitter.com/kodegisim 
medium.com/kodegisim
kodegisim.org

KODA fikri nereden çıktı?

KODA kurucularından Mine, 2015'in başından bu yana Kırsalda Eğitim konusu üzerine araştırmalar yapıyor. Kırsalda eğitim alanındaki uluslararası literatürü taradı, yurt dışında KODA’da yaptığımız çalışmalara ilham verebilecek farklı alternatif okulları ziyaret etti. KODA ekibinden Ceki ile beraber geçtiğimiz yıl (Şubat-Mart 2016) 44 farklı şehirden 120 öğretmenin katıldığı, öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki sorunları ve çözüm önerilerini paylaştıkları bir anket uyguladılar. 
Bunun dışında KODA ekibi olarak, proje geliştirme sürecinde bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 30’dan fazla köyü ziyaret ettik, ailelerle, çocuklarla konuştuk; en az 50 köy öğretmeniyle bire bir görüşmeler yaptık. 
Şimdiye kadar yaptığımız tüm bu çalışmalar bize köy okullarıyla ilgili, hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı, bu sorunlarla nasıl baş edildiği ve edilmeye çalışıldığı ile ilgili birçok şey öğretti. Bize bu öğrendiklerimizden daha da çok heyecan veren ise; köy okullarında kaliteli bir eğitim verilmesi için mevcut fırsatlar ve bu fırsatlardan faydalanarak köylerinde mucizeler yaratmış öğretmenlerin hikayeleri oldu. Acaba tanıştığımız bu öğretmenlerle beraber, bu mevcut fırsatlara odaklanarak neler yapabiliriz sorusu da KODA fikrini doğurdu.

Amacınız ne? Tüm bunları neden yapıyorsunuz?

Büyük tabloda, amacımız, Türkiye’deki her çocuğun mutlu, özgür, ihtiyaçları olan akademik bilgilerin yanısıra gerekli sosyal, duygusal ve bilişsel becerilere de sahip bireyler olarak yetişmesi. Eğitimde fırsat eşitliğinden taviz vermeden bu amaca hizmet edecek bir eğitim modelinin uygulanması için köy okullarının çok önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle biz; eğitim gönüllüleri ve bir grup köy öğretmenleri olarak, köy okullarının öğrencilere sağladığı fırsatları değerlendirmeye ve köylerdeki çocuklarımıza yararlı hale getirmeye karar verdik

Bu kapsamda, üç temel hedefimiz var
1) Köy okullarında alternatif, çocuk merkezli bir eğitimi MODELlemek, 
2) Köy okullarında değişime öncülük edebilecek, birbirine destek olan ve büyüyen bir TOPLULUK yaratmak 
3) Diğer köy öğretmenlerine ilham vermek ve KAYNAKlık etmek.

Derneğiniz ne zaman kuruldu?

5 Aralık 2016

Yönetim kurulunuzda kimler var?

Geçici Yönetim Kurulu: Mine Ekinci, Erzan Aktar, Didem Aksoy, Ceki Hazan (http://www.kodegisim.com/biz-kimiz/)

Derneğinize üye olabilir miyim?

Bu aşamada derneğe üyelik almıyoruz. Çalışma ekibimiz Şubat-Mart aylarında oturduğu zaman düzenli olarak KODA ile çalışan tüm gönüllülerimizi üye yapacak ve Mart 2017’de ilk genel kurulumuzu yaparak yeni yönetim ve denetim kurullarımızı seçeceğiz.

Çalıştığınız bölgelerde yaşayan gönüllüler de projenizde rol alabiliyor mu?

Evet, fakat projeye yeni başladığımız bu süreçte gönüllerimiz daha çok İstanbul’dan. Öğretmenler hariç kurucu ekipteki herkes şu anda İstanbul’da ikamet ettiğinden bunun böyle olması bizim organizasyon işimizi şu an için kolaylaştırıyor. Fakat ileriki yıllarda ağımıza katılan öğretmenlerin yereldeki gönüllülerle işbirliği yapacağı bir modele doğru evrilmek istiyoruz.

Öğretmenlere eğitim veriyor musunuz? Verdiğiniz eğitimin içeriği neler?

Biz KODA’da öğretmen eğitimi yapmıyoruz, ayda bir bazı eğitim gönüllülerimiz ve çalıştığımız bölgelerdeki köy öğretmenlerinin katıldığı öğretmen buluşmaları düzenliyoruz. Bu buluşmaları düzenlemekteki amacımız öğretmenleri eğitmek değil, öğretmenlerin ve ilgili gönüllerimizin bilgi ve deneyim paylaşımını, birbirlerinden destek almalarını kolaylaştırmak ve atölyelerde yaptığımız uygulamaları köy okullarının içine taşımak. Öğretmen buluşmaları dört bölümden oluşuyor:

1- Öğretmenlerle o ayki atölyenin değerlendirilmesi,
2- Haftanın konusu: O ayki atölyede öne çıkarılan disiplinle ilgili sunum/tartışma (Her ayki atölyelerimizde öne çıkarlan bir disiplin var: Felsefe, dans, origami…),
3- Öğrenme çemberi: KODA programı çerçevesinde belirlenen konularda (oyunla öğrenme, doğa ile öğrenme, ailelerle işbirliği…) beraber okuma yapmak, video izlemek,
4- Serbest paylaşım: Her buluşmada katılan öğretmenlerden birinin ilgilendiği bir alanda yapacağı bir sunum ve sonrasında serbest tartışma

Beraber çalışacağınız okul ve öğretmenleri nasıl seçtiniz?

Ocak 2016’dan beri devam eden araştırmalarımız (anket, mülakatlar, saha ziyaretleri) esnasında karşılaştığımız, çalışma motivasyonu yüksek, bizimle beraber yeni bir projede proje geliştirme safhasından itibaren çalışmak isteyen köy öğretmenleriyle beraber bu yolculuğa çıktık.

Öğretmenleriniz şehre ya da başka köylere tayin istediklerinde ne yapacaksınız?

KODA’da ilk yıl bir buçuk yıllık bir programla başlayıp sonraki yıllarda her yıl yeni bir grup öğretmenle çalışmayı planlıyoruz. Bir önceki yıl beraber çalıştığımız öğretmenlerin, kendi çalıştıkları bölgelerde (aynı ya da farklı) yeni öğretmen grupları ve yereldeki gönüllülerle, başlangıç grubundan destek alarak çalışmalarımızı devam ettirmesini planlıyoruz. Bu çerçevede, KODA öğretmenlerinin bir başka bölgeye ya da şehre taşınmış olmaları fark etmeksizin, Köy Öğretmenleri Değişim Ağı’nın bir parçası olarak kalmalarını ve kendi yerel inisiyatiflerini başlatmalarını bekliyoruz. Çalıştığımız köylerdeki etkimizin sürdürebilirliği için de yerel paydaşları, köydeki aileleri ve okulda çalışan diğer öğretmenleri de mümkün olduğunca yaptığımız çalışmalara dahil ediyoruz.

Atölye temalarını nasıl belirlediniz?

İçerik ekibimizle birlikte çocuklarla üzerinde konuşmamız ve çalışmamızın önemli olduğunu düşündüğümüz 12 konu belirledik: 
Uzay ve evren, su, bitkiler, barınma, hayvanlar, sağlık ve spor, toplum olma, ulaşım, duygular, icatlar, kadın-erkek eşitliği ve ayrımcılık, medya ve iletişim.
Sonrasında her atölyede bu konuları işlerken öne çıkarabileceğimiz disiplinleri belirledik. Bunlar sırasıyla: Felsefe, dans, origami, tasarım, masal anlatıcılığı, spor, gastronomi, drama… Bu konu ve disiplinleri farklı coğrafyalarla eşleştirdik: Güney Amerika, Kutuplar, Afrika, Anadolu… Sonrasında tüm bu eşleştirmeleri en iyi yansıtan temaları bulmaya çalıştık. Elbette süreç her zaman tam olarak bu sırayla ilerlemedi, önce temayı, sonra disiplini bulduğumuz zamanlar da oldu ama genel süreç bu şekildeydi.

Ayda bir atölyelerin çocukların becerileri üzerinde bir etki yaratmanız için yeterli olacak mı?

Sadece ayda bir, yarım gün düzenlenen atölyelerin çocukların becerileri üzerinde bir etki yaratmak için yeterli olamayabileceğinin farkındayız. Bu nedenle:

1- Yarım günlük atölyeleri öğretmenler aracılığıyla atölye öncesi ve sonrası yapacağımız çalışmalar ve öğrencilerin atölyeler arasındaki öğrenme süreçlerini de kaydedecekleri Öğrenme Günlükleri uygulamasıyla tamamlıyoruz.

2- Bir bölgede atölyelerin uygulaması tamamlandıktan sonra o bölgedeki tüm köy öğretmenlerine açık Öğretmen Buluşmaları düzenliyoruz. Bu Öğretmen Buluşmaları sayesinde atölyelerdeki uygulamaları yine katılımcı öğretmenler sayesinde sınıf içine taşımayı arzuluyoruz.

Şubat’ta başlayacağımız projemizde ölçe-değerlendirme planımız çerçevesinde yarattığımız etkiyi ölçüyor olacağız.

Öğretmenleri eğitmek çok zor bir iş. Ayda bir yapacağınız öğretmen buluşmaları öğretmenleri değiştirmek için yeterli olacak mı?

KODA’da biz öğretmen eğitimi yapmıyoruz. Eğitim gönüllüleri olarak halihazırda zaten kendilerini geliştirmeye açık öğretmenleri bir araya getirerek, onların belli kaynaklara erişimini kolaylaştırarak, onlarla beraber örnek uygulamalar gerçekleştirerek onların kendilerini geliştirmelerini, okullarında fark yaratmalarını kolaylaştırıyoruz.

Gelecek yıllarda farklı okullarla da çalışacak mısınız?

Evet. Eğer birinci dönem gerekli kapasite ve kaynakları geliştirebilirsek Eylül ayında şu anda çalıştığımız dört ilçeye dört ilçe daha katarak sekiz ilçede çalışıyor olmak istiyoruz. Daha sonraki yıllardaki programlarımız içinse edineceğimiz deneyimler ve alacağımız geri bildirimler belirleyecek.

Beraber çalıştığınız çocuk ve öğretmenler üzerinde bir etkiniz olup olmadığını nasıl anlayacaksınız?

Şu anda İçerik ekibimizdeki ölçme-değerlendirme uzmanlarıyla beraber hem öğrenciler hem öğretmenler üzerindeki etkimizi ölçmek amaçlı bir ölçme-değerlendirme planı üzerinde halen çalışıyoruz; Ocak ayı sonunda ölçme-değerlendirme planımız netleşmiş olacak.

Şehirde daha kötü durumda okullar var, onlarla neden çalışmıyorsunuz?

1- Şehirlerdeki okullarda da birçok sorun olsa da şu anda Türkiye’deki okullaşma, akademik başarı vb. tüm eğitim istatistiklerine baktığımızda kırsalda yaşayan çocukların şehirde yaşayan çocuklara karşı hala dezavantajlı durumda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle kırsal bölgelerde okuyan çocuklar ile çalışmanın eğitimde fırsat eşitliği bakımından anlamlı bir iş olduğunu düşünüyoruz.

2- Projemizin temeldeki amacı zaten sadece kırsal bölgelerdeki çocukların aldıkları eğitimi iyileştirmek değil, köy okullarındaki mevcut fırsatları değerlendirerek (sınıf mevcutlarının azlığı, ailelerin okula fiziksel yakınlığı, okulların doğanın içinde olması…), eğitimde fırsat eşitliğinde taviz vermeden eğitimde çocuk merkezli, yenilikçi örnek uygulamalar ortaya koymak.

Çalıştığınız bölgeler dışındaki okullara da faydanız olacak mı? Nasıl?

Yaptığımız çalışmaların İnternet üzerinden paylaşılmasıyla sadece beraber çalıştığımız köy öğretmenlerine değil, diğer (köyde ya da değil) öğretmenlere hatta anne-babalara da ilham vereceğine inanıyoruz. Ayrıca ileriki yıllarda, yaptığımız çalışmaları sistematik bir şekilde online kaynaklar olarak öğretmenlere sunma planımız var; o zaman öğretmenlerin benzer uygulamaları kendi okullarında hayata geçirmeleri daha da kolay olacaktır.

Ben de köy öğretmeniyim, sizinle çalışmak istiyorum. Bizim okulumuza da gelir misiniz?

Şubat 2017- Haziran 2017 tarihleri arasında çalışacağımız okullar/öğretmenler belli. Eylül 2017’de aramıza dört ilçeden daha yeni okullar katmak istiyoruz. Sonrasında da her yıl sekiz farklı ilçedeki öğretmenlerle çalışıyor olmaya devam edeceğiz. Siz de bizimle beraber çalışmak istiyorsanız lütfen bilgi@kodegisim.org ‘a bir e-mail atarak iletişime geçin. Ekibimiz en yakın zamanda size geri dönüş yapacaktır.

Köy öğretmeni değilim ancak katkı sunmak istiyorum. Ne yapabilirim ?

Çok seviniriz, bizde yapacak iş çok:

1- Eğer öğretmenseniz, çocuk gelişimi, çocuklarla çalışma konusunda bilgi ya da deneyiminiz varsa veya atölye temalarımız üzerinden atölye içeriklerinin geliştirilmesinde ya da öğretmene buluşmaları için kaynak materyallerin toplanmasında bize yardımcı olabileceğiniz bir konu oldugunu düşünüyorsanız: İçerik ekibimize,

2- Eğer düzenli olarak ayda bir bizimle köy okullarındaki atölyelerin uygulanmasında çalışmak isterseniz: Saha ekibimize,

3- Eğer sosyal medya yönetimi, video çekim-montaj, grafik tasarım, metin yazarlığı, web sitesi yapımı gibi konularda bilgi ve deneyiminiz varsa İletişim ekibimize,

4- Eğer bu konularda size pek yardımcı olabileceğimi sanmıyorum ama size destek olacak yeni bağışçılar bulabilirim, sizi yeni destekçilerle buluşturabilirim diyorsanız Kaynak Geliştirme ekibimize katılabilirsiniz.

Eğer siz de bu ekiplerden birinde yer almak isterseniz lütfen bilgi@kodegisim.org’a kısaca kendinizi tanıtan ve hangi ekipte yer almak istediğinizi belirten bir e-mail atın, hemen size geri dönüş yapacağız. Bunların dışında, bizim aklımıza gelmeyen ama sizin bize katkı sunabileceğiniz başka bir konu olabilir, o zaman da yine lütfen bilgi@kodegisim.org’a mail atarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Herkes saha gönüllüsü olabilir mi? Yoksa öğretmen olmak şart mı?

Her saha gönüllüsü grubumuzda (her ilçe için ayrı bir grubumuz var) en az iki tane İçerik ekibimizde de bulunan atölyelerin geliştirilme süreçlerine de hakim, eğitim alanında bilgi ve deneyimi bulunan kişi var. Atölye ve eğitim buluşmalarının genel yönetiminden bu kişiler sorumlu. Onun dışındaki saha gönüllerimizin eğitim alanında bir arka planları olması gerekmiyor; fakat ayda bir düzenli olarak aynı ilçelerdeki köyleri ziyaret etmeye gidebilecek olmaları önemli.

Sizin çalıştığınız okullara yardım göndermek istiyoruz, kiminle iletişime geçelim?

Biz atölyelerde ihtiyacımız olan materyeller dışında yardım kabul etmiyoruz. Bizim projemiz bir köy okullarına yardım projesi değil. Ayrıca biz zaten KODA olarak az sayıdaki bu okullardaki çocuklar için çalışıyoruz. Eğer sizin de yapmak istediğiniz farklı çalışmalar ya da yardım faaliyetleri varsa bunu başka köy okullarında yapmanızın daha anlamlı olacağına inanıyoruz.
(Örneğin bakınız: https://www.facebook.com/1kitap1gelecek/)

Finansal desteğinizi kim sağlıyor?

Şimdiye kadar yapmış olduğumuz tüm işleri gönüllü olarak yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Aralık 2016’dan itibaren gönüllülerimiz ve destekçilerimizden bireysel bağışlar topladık. Ocak 2017’dan itibaren yaptığımız işleri daha fazla kişiden ve şirketlerden fon toplayacağımız, yereldeki masraflarımızın birçoğunu yerel paydaşların ayni destekleriyle karşılayacağımız bir finansal model oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda az ya da çok sizlerin de desteği bizim için çok kıymetli, lütfen linke tıklayarak siz de bize destek olun: https://fonzip.com/kodegisim/bagis#/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.