Kodiks, üstün mühendislik çözümleri sunan bir butik yazılım şirketidir.

Image for post
Image for post
kodiks.com

Sadece daha iyi bir teknoloji şirketi oluşturmak için değil, müşterilerimizi her zamankinden daha mutlu hale getirmek, doğru ürünleri oluşturmak için değer ve ilkelerimize çok inanıyoruz.

Image for post
Image for post

Araştırma & Geliştirme

Her zaman bilgimizi geliştirmek ve en son teknolojiye sahip yeni ürünler oluşturmak istiyoruz.

Yetenekli Takım

Motive olmuş, tutkulu ve disiplinli bir ekibimiz var.

Gereksinimlerin Analizi

İşletmelerinizi yönetme ve büyütme şeklinizi iyileştirmenize, yeniliği kullanmanıza ve pazara mükemmel yazılım ürünleri sunmanıza yardımcı olacağız.

Eğitim

Her zaman teknoloji konusunda güncel olmayı teşvik ediyor ve motive ediyoruz.

Image for post
Image for post

Kompleks Sistemler

Büyük ölçekli ürünler oluşturmak için yeterince iyi bir teknik bilgiye (know-how’a) sahibiz.

Ürün Yönetimi

Çevik prensipleri tüm yazılım geliştirme yaşam döngümüze uyguluyoruz.

Şirketinizin çağımıza uygun dijital dönüşümünde bizimle birlikte yol almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

About

Kodiks Bilişim

Transform your ideas into cutting edge software products — http://kodiks.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store