อยากประสบความสำเร็จในยุค 4.0 ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยี

ผมได้อ่านเจอ ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก โดยสถิตินั้นเป็นของปีที่แล้ว หรือปี 2016 โดย 10 ลำดับแรกเป็นแบรนด์ที่หลายคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอน และ1 ในนั้นก็มี facebook ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของหลายไครหลายๆคนไปแล้ว (รวมถึงผมด้วย อิอิ) สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ 8 แบรนด์จาก 10 ลำดับแรกนั้นเป็นแบรนด์เกี่ยวกับด้านไอที จะเห็นได้ว่าผู้คนให้ความสนใจที่จะลงทุนหรือใช้เทคโนโลยีด้านไอทีและอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น ทั้งในด้านการงานหรือชีวิตส่วนตัว เนื่องด้วยความสะดวกและรวดเร็วใน การสือสาร ในยุคปัจจุบันที่ทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจร่วมกัน ซื้อขายสิ้นค้า ทำธุรกรรมต่างๆ ติดต่อสือสารกัน ได้อย่างราบลื่นถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่หรือห่างไกลเพียงใดก็ตาม และสิ่งหนึ่งที่หลายคนขาดไม่ได้เลยในชีวิตประจำวันในยุคนี้ก็คือ Applications หรือเรียกง่ายๆว่า Apps เพราะสิ่งนี้แหละที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น เอาเป็นว่าผมขอพูดคร่าวๆเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไว้เท่านี้ก่อน และขอฝากรายชื่อ 10 ลำดับแบรนด์ที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกประจำปี 2016 ซึ่งในปี 2017 นี้แนวโน้มก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก ลองสังเกตุดูนะครับว่าพวกเขามีอะไรที่น่าสนใจ ขอบคุณข้อมูลจาก BrandZ

  1. Google
  2. Apple
  3. Microsoft
  4. AT&T
  5. Facebook
  6. Visa
  7. Amazon.com
  8. Verizon
  9. McDonald’s
  10. IBM
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.