Basın Bülteni Dağıtım Servisi Nedir, Neleri Kapsar?

Basın bülteni hazırlamak herkesin işi olmadığından bunun profesyonel bir el tarafından hazırlanması önem taşımaktadır. Ancak her firma bünyesinde bir iletişim birimi bulunduramayabilmekte ya da bülten hazırlama yetkinliğine sahip çalışanı olmamaktadır. Bu durumda basın bülteni dağıtımı yapan servisler devreye girmektedir. Burada yaptırılmak istenen haberin içeriği ya da yeni bir hizmetin tanıtımı için yazılı bülten hazırlanması talebi devreye girmektedir. Basın yayın kuruluşları ile ilişkili olan basın bülteni dağıtım servisi birimleri, firmalar adına istenen bülteni hazırlayıp yayınlanmaktadır. Bunun için hizmet veren özel birimler bulunmaktadır. Basın bülteni dağıtımı hizmetleri arasında bülten hazırlama, basın kuruluşlarına dağıtma, yayınlatma ve raporlama süreçleri yer almaktadır. Şimdi bülten hazırlama süreci hakkında ve çalışmanın yürütülme şekli ile ilgili biraz bilgi verelim.

Basın Bülteni Dağıtımı Servisi Kullanarak Basın Bülteni Hazırlamak

Bülten hazırlamanın bir profesyonellik istediğini vurgulamıştık. Haber niteliği taşıyan bir aktivite, kurum tanıtımı, kurumun merkez ofisinin başka bir noktaya taşınması gibi konular bülten olabilmektedir. Ancak bunun kamuoyuna duyurulması için basın bülteni dağıtım servisi ile çalışan birçok firma bulunmaktadır. Kendi kurumsal kimliklerini en iyi şekilde yansıtmak ve istedikleri tanıtımı yaptırmak için bu servisler, en iyi seçeneklerdir. Bilgisi verilmek istenen hizmet, haber dili ile oluşturularak, ciddi bir anlatımla kitlelere ulaştırılmaktadır. İlgili metin, basın bülteni dağıtım servisi kanalıyla oluşturulduktan sonra medya organlarına dağıtılmaktadır. İlgili konu hakkında etkili ve çarpıcı ifadeler kullanmak, az sayıda kelime ile çok şey anlatmak, aranan nitelikler arasındadır. Basın bülteni dağıtım sürecinde doğru dili kullanmak için medya ilişkileri noktasında aracı bir firma tercih edilmektedir. Burada önem teşkil eden bir nokta ise anlatım dilinin doğru hedef kitleye ulaşmasıdır.

Basın Bülteni Dağıtımı Öncesinde Hedef Kitle Nasıl Belirlenmektedir, Çalışma Süreci Nasıldır?

Hedef kitle, basın bülteni yayınlatmak isteyen firmanın ulaşmak istediği kişileri kapsamaktadır. Çocukları ilgilendiren bir projeden bahsedilecek ise annelerin ve babaların dikkatini çekecek etkili ifadeler önem taşımaktadır. Basın bülteni dağıtımı servisi çalışanları burada, hedeflerini bilerek haber dilini ilgili kitlenin dikkatine yönelik oluşturmaktadır. Alanında uzman olmak, Türkçeyi etkili kullanmak, kelimelerle oynamak burada son derece önem taşımaktadır. Doğru etkiyi verebilmek adına firmanın hitap ettiği kişilere yönelik bir haber oluşturmak gerekmektedir. Bayan giyim ile ilgili bir firma açılış yapıyorsa burada haber diline dönüştürülmüş, ürün odaklı bir açıklama gerekmektedir. Bu yapılırken ise hedef kitleye reklam yapıldığı mesajı verilmeden dolaylı bir dil kullanılmalıdır. Bu nedenle de basın bülteni dağıtım servisi ile anlaşmak ve doğru içeriği oluşturup medyaya dağıtmak çok pratik bir seçimdir.

Basın Bülteni Dağıtımı Sonrasında Raporlama Süreci

Raporlama, bir hizmetin verildikten sonrası için geri dönüşleri içeren ve hizmet verilirken yapılan çalışmaları anlatan bir bilgilendirmedir. Burada basın bülteni dağıtımı öncesinde yapılan hedef kitle belirleme çalışmaları, bülten yazım aşaması, bülten yazımı sonrası çalışmalar rapor içinde yer almaktadır. Basın bülteni dağıtımı sonrasında firma için nasıl bir etki oluştuğunu takip etmek ve bunu raporlamak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı basın bülteni içeriğinin kitleler üzerinde ne kadar etkili olduğunu görmektir. Kaç tane yayın kuruluşuna bildiri yayınlatıldığı, haber yaptırıldığı bilgisi kurumlara gönderilmektedir. Böylece basın bülteni yayınlatma hizmeti alan kurumlar, stratejilerini daha doğru belirleyebilmektedir. Eksikliklerin tespit edilmesi, farklı projelerin oluşturulması adına raporlama süreci son derece önem taşımaktadır. Hizmet sonrası raporu, aynı zamanda bülten dağıtım servisi için işinde ne kadar başarılı olduğunun da göstergesi niteliğindedir.

Markalaşma sürecini desteklemek, hedef kitleye erişimi arttırmak ve pazarlama çalışmalarını geliştirmek için Dijital PR çözümleri sunuyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store