Te

Olyan voltál nekem, mint az északi pólusnak a déli, a téli héten a kályha, farkaskutyának a préri. Mint tengeren a sziget, szirtbe szinteződő kavics, mint a kocsisnak a káromkodás. Olyan voltál nekem, mint szerelmesnek a pillangó, a pilótának a kanyar, mint király lilának az arany. Én voltam a gépház, te voltál a behálózó modem, én voltam a gondolkodó, te voltál Rodin. Olyan voltál nekem, mint Jordannek Pippen, mint Portorozsnak a plázs, mint plázának a százalék. Mint a cseresznye a koktélnak, mint libidó az alkoholnak, mint a bók a holnapnak.

Olyan vagy nekem, mint állításnak a kétely, mint az ásásnak a réteg, mint a mosolynak a méreg. Olyan vagy nekem, mint fehér gallérnak a fiktív számla, mint szerfüggőnek a Kánaán, a naplementét leső legyek a Dunán. Mint a hűségnek a szajha, mint Simicskának Vajna. Mint ringnek a K.O., mint kólának a zero, mint exportnak az embargó, mint cinizmusnak a hero. Te lettél a Széll, én maradtam a Moszkva. Olyan vagy nekem, mint az oroszoknak Riga, mint Gibraltárnak Anglia, mint a mojitonak a gina.

Olyan leszel nekem, mint utánad már soha.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.