Klima Servisi

Bazı işyerlerinde kullanılan klimalar teknik ve donanım olarak farklılık gösterir. Verimli çalışmaları iş yerindeki kullanım amacına göre belirleyici öneme sahiptir. Özellikle klimanın sadece soğutma amacıyla kullanıldığı işyerlerinde bu önem daha da artmaktadır.

İş yerinin maddi zararlara bile uğrayabileceği şartların oluşması klimaların düzgün çalışıp çalışmamasına bağlı olabilir. Sektörün öncüsü KomKli klima servisi olarak, klima bakımı, klima montajı, klima tamiri ve klima yedek parça değişim hizmetini sağlamaktayız.

Müşterilerimize tek bir alanda hizmet vermenin, ihtiyaçlarını karşılayamayacağını biliyoruz. Bu sebeple hizmet kapsamımızı mümkün olduğunca geniş tutarak, 7/24 ihtiyaç duyulduğunda aranılabilecek veya mesaj gönderilebilecek klima servis firması olarak kendimizi tanıtıyoruz.

Hızlı, güvenilir, şeffaf ve ekonomik çözümler üreterek müşterilerimizin memnuniyeti sağlamayı ve iş verimliliklerinin kesintiye uğramamasını amaçlıyoruz.

KomKli Klima Servisi ile Klimalarınız İlk Günkü Performansını Korusun

KomKli klima servisi olarak müşterilerimizin klimaları ile ilgili tüm hizmetleri kapsamlı bir şekilde vermekteyiz. Hizmet anlayışımızı kapsamlı, hızlı ve kaliteli hizmet ilkeleri üzerine kurduk ve tüm servis süreçlerimizde bu ilkeler doğrultusunda hareket etmekteyiz.

Evinizin havasını değiştirmek en büyük temennimiz ancak tek amacımız değil. KomKli klima servisi olarak bütçenizi de rahatlatmak bizim en büyük sorumluluğumuz; klimalarınızın bakımı eksiksiz yapıldığında bütçenizin de rahatlayacağını biliyoruz. Nasıl mı?

Hemen açıklayalım:

Bakım zamanlarında klimalarınızın detaylı kontrolleri yapılır, eğer yıpranan bir aksam bulunursa hemen orijinal yedek parçalarıyla değiştirilir. Böylece işlevini kaybeden aksam, klimanın diğer parçalarına zarar vermeden, diğer bir deyişle arızalara neden olmadan bu sorunu kökten çözeriz.

KomKli klima servisi çalışanlarınıza ilettiğiniz talepler doğrultusunda, olası problemleri öngörüp, profesyonel ekibimizle birlikte klimanızın marka ve modeline uygun orijinal yedek parçaları da onlarla gönderiyoruz.

Büyük bir arıza oluştuğunda yapılacak işlemlerle, küçük bir değişikliğin maliyeti karşılaştırılamaz. Bunun bilinciyle KomKli klima servisi olarak, ziyaretinize tedbirli geliyoruz. Yedek parça değişimi deyince, genellikle müşterilerimizde oluşan kaygıyı anlıyoruz, ancak tedbirli geldiğimizi söylediğimizde memnuniyetlerinin yansımasını görmeyi, en büyük memnuniyet göstergesi olarak benimsiyoruz.

KomKli Klima Servisi Her Zaman Ulaşılabilir

Hizmet aldığınızı, hizmetten memnun kalmadığınızı ve memnuniyetsizliğinizin çözülmesini istediğiniz zaman hizmet aldığınız kişilere ulaşamadığınızı düşünün? Ya da senaryoyu farklılaştırın, hizmet aldığınız firmaya ulaşamadığınızı düşünün?

İlkinde muhatabınız kişiler ve ulaşmanız oldukça zor. Klima servisi hizmeti veren kişi ya da firmaların oldukça fazla sayıda olduklarını biliyoruz, tercihinizi yaparken kimden hizmet alacağınızı bilmenizin sonraki dönemde işinizi kolaylaştıracağını çok sefer deneyimledik.

Klima lüks değil, gerekliliktir ve klima servisi alacağınızda firması dahi olmayan, merdiven altı çalışan kişilere başvurmanız çok sağlıklı değildir, çünkü kurumsal bir yapıları yoktur. Telefonlarını kapattıkları anda erişme şansınız kalmayabilir.

Diğer durum ise daha da sıkıntılıdır; kurumsal olduğu için tercih ettiğiniz firmalara ulaşamamak, hizmetlerinden memnun kalmadığınızı ve telafi edilmesini istediğinizi aktaramamak? KomKli klima servisi olarak hizmet kalitemizi müşterilerimize geri dönüş hızımızla belirliyoruz.

“Bizden hizmet aldınız, geldik talebinizi yerine getirdik, sonrası bizden çıktı” gibi bir anlayış öncelikle iş etiğimize kesinlikle uymamaktadır. Bu sebeple yıllardır sektörde güvenilir ve hızlı hizmet imajımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Taleplerinizi yerine getirirken hem süreci şeffaf bir şekilde sizinle paylaşıyoruz hem de hizmet sonrası destek ihtiyacınız olursa sizleri yalnız bırakmıyoruz. Bizi tercih ederek ekonomik çözüm almanın yanı sıra, her zaman ulaşabileceğiniz kurumsal bir firma ile çalışma ayrıcalığını sizlere yaşatıyoruz.

KomKli Klima Servisi İstanbul’un Dört Bir Yanında Hizmet Veriyor

İstanbul’da klima servisi alanında profesonel hizmetler sunduğumuz ilçeler sırasıyla şunlardır;

Hizmet talebinizi ilettiğiniz andan ziyaretinize gelene kadar gereken tüm aşamalar talebiniz geldiği anda planlanıyor. KomKli firması olarak klima servisi hizmeti verdiğimiz müşterilere, hizmet sonrası dönemde de destek oluyoruz.

Kurumsallık ve hizmet kalitesi anlayışımızın da bir parçası olarak yüksek müşteri memnuniyeti sağlarken aynı zamanda sadakate dayalı bir iş ortaklığı kurmayı hedefliyoruz.

Sunduğumuz çözümlerin sağlamış olduğu yüksek memnuniyetin sektöre öncülük ederek hizmet anlayışını kökten değiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bizim için daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, müşterilerimizle yolumuzun bir kereden fazla kesişmiş olması başarımızdır, müşterilerimizin aklına ilk gelen klima servis firması olmak ise uzun soluklu ve daimi olarak belirlediğimiz hedefimizdir.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade