สวนสำมะปิ #2 คันแททอง ปลูกพืชตามคันนา

โครงการคันแททอง เป็นโครงการที่สวนสำมะปิริเริ่มขึ้นเพื่อปรับพื้นที่คันนาให้สามารถปลูกพืชต่างๆ ได้ โดยขยายคันนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีความกว้างประมาณ 3–4 เมตร โดยสามารถปลูกได้ 2 ฝั่งของคันนา นั่นเอง

ที่สวนสำมะปิ เริ่มการปลูกกล้วย โดยปลูกกล้วยพันธุ์หอมทอง น้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง และพันธุ์ปากช่อง 50

โดยปลูกในวันที่ 30 มีนาคม 2560 วันพฤหัสบดี ตามสูตรของคนเฒ่าคนแก่ ถ้าปลูกวันพฤหัสบดีจะออกลูกดี (เป็นความเชื่อ)

เริ่มปลูกกล้วย 30 มีนาคม 2560

บรรยากาศหลังฝนเริ่มตกในช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 น้ำเริ่มมาแล้ว และต้นไม้เริ่มเขียว พร้อมหญ้าเริ่มขึ้นเหมือนกัน

บรรยากาศหลังฝนเริ่มตกช่วงเดือนพฤษภาคม 2560

คันนาเริ่มปลูกหลายๆ อย่าง เช่นไผ่บงหวาน หลังจากทำงานก็ลองแวะๆ ไปเก็บหน่อไม้มาแกง หน่อไม้กอนี้สามารถกินสดได้เลย รสชาดหวานไม่ขม

ละจากงานมาเก็บหน่อไม้

บางครั้งก็หาต้นไม้ต่างๆ มาปลูกไว้ จะเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องลองหลายๆ วิธี เช่นต้นทุเรียน ลองกอง ลำใย มะม่วง กระท้อน ฝรั่ง ไผ่กิมซุง มะพร้าวน้ำหอม แล้วก็ลุ้นๆ กันว่าจะรอดหรือเปล่า เพราะแดดร้อนมากๆ สองฝั่งปลูกหญ้าแนเปียร์ ไว้เป็นหญ้าสำหรับเลี้ยงวัวและขยายพันธุ์ต่อไป

วันว่างๆ มาปลูกต้นไม้กัน

บางอย่างก็เริ่มให้ผลผลิต เช่นผักต่างๆ ต้นกล้วยที่ปลูกไว้ก็กำลังโต พร้อมเดินสายท่อน้ำพุ่งไว้ใช้ในหน้าแล้ง

พืชต่างๆ ไม่ได้หวังว่าจะได้ขาย แค่ปลูกและเลี้ยงให้อยู่รอดไว้ได้กินก็พอแล้ว และได้กินของที่ไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นโทษเลย เพราะปลูกเองกินเอง ปลอดภัย วันไหนว่างๆ ก็ไปปลูกๆๆ

วันว่า
มีโอกาสก็ไปปลูกๆ ไว้ ณ 23 กรกฏาคม 2560

พืชต่างๆ เริ่มให้ผลผลิตแล้ว

เริ่มมีผลผลิตแล้ว

เขียนเป็นบันทึกไว้สำหรับเก็บไว้ดูเป็นกรณีศึกษาต่อไป…

Like what you read? Give Manop Kongoon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.