Koningsbruggen for president 2016

Doordat de presidentsverkiezing in Amerika zo’n hilarisch mediacircus is ken ik nu allerlei beleidsvoorstellen en jeukt het om mijn visie te delen. Daarom hieronder hoe ik Amerika together great ga maken met hope en change enzo.

Zodra ik president ben verklaar ik alle slachtofferloze misdadigers vogelvrij. Als je iets doet waar niemand last van heeft dan is het onder mijn bewind geen misdaad. Bijvoorbeeld als je ergens een joint staat te roken of je blijkt in het bezit van een loods vol cocaine, zolang je misdaad geen slachtoffer heeft volgt er geen straf. Aangezien 1 op de 1o0 Amerikanen in de bak zit en 86% vanwege een slachtofferloze misdaad komen er direct 1,9 miljoen mensen vrij. Gezellig. En omdat een gevangene 85,- USD per dag kost bespaar ik 58.947.500.000 per jaar. Great. Yes. Change. Hope!

Nu je toch niet meer gearresteerd kan worden voor drugshandel gaat iedereen vrij handelen. Er wordt een belasting op drugs ingevoerd van 25%. De illegale drugshandel is jaarlijks 500 miljard dus dat brengt 125.000.000.000 extra knaken in de kas. Relaxed.

Oorlog wordt vrijwillig. Ik zou zelf geen oorlog voeren buiten mijn landsgrenzen maar aangezien Obama 7 landen besloot te bombarderen en Bush 4 wil ik deze wet invoeren: Defensie wordt alleen ingezet

  1. voor interne conflicten.
  2. Wanneer een ander land een aanval initieert.

Als een president oorlog wil terwijl het land niet is aangevallen, zoals in alle gevallen bij Obama, mogen soldaten weigeren te gaan. Ten tweede komt er voorafgaand een nationaal referendum. De oorlog wordt betaald door iedereen die instemt bij het referendum en de oorlog wordt alleen gevoerd bij een meerderheid. Deze maatregel maakt 662 buitenlandse legerbasissen overbodig en bespaart bovendien op oorlogen (De oorlog in Irak kostte Amerika 2.4 triljard. Dat is 2.400.000.000.000 USD). Het defensiebudget van 601 miljard USD wordt gehalveerd en is dan alsnog net zo omvangrijk als het defensiebudget van alle andere landen in de wereld bij elkaar. Zo creëren we nog eens 300 miljard extra budget voor great together winning change!

Met ons nieuw verworden geld gaat de inkomstenbelasting omlaag met 30%. De economische groei die dat creëert zal extra staatsinkomen genereren waarmee ik de staatsschuld ga afbetalen. Smart great deals people!

Lets talk over migratie. In mijn ideale samenleving zou de staat geen land bezitten en zou iedere landeigenaar zijn eigen migrantenbeleid bepalen. Maar dat lijkt me onhaalbaar in een termijn van 8 jaar (Ik ga herkozen worden uiteraard :D). Daarom doet de staat dit volgens deze regels: Migranten worden alleen geweigerd als ze

  1. Een misdaad hebben gepleegd waarbij slachtoffers zijn gevallen.
  2. Westerse normen en waarden haten (bijvoorbeeld niet-progressieve moslims).
  3. Geen geld of werk hebben.

Dan moeten we alleen nog de mensen wegwerken die illegaal naar binnen komen en dat kan veel effectiever dan een muur van 25 miljard. Iedere burger die èèn van de 11.4 miljoen illegalen in Amerika aangeeft en bewijzen levert krijgt 10.000,- USD van de staat. De illegaal wordt vervolgens veroordeelt tot een boete van 10.000,- USD en verbannen van het land. Rednecks kunnen eindelijk hun wapens nuttig gebruiken en een extra zakcentje verdienen. Second amendment jobs yes!

Ik zou nog meer overheid willen afschaffen zoals de Drug Enforcement Administration (2 miljard) maar er moet ook iets overblijven voor mijn zoon. Lets make hope and great with the constitution and jobs! Stem Koningsbruggen

Als je meer wilt lezen:

Victimless Crime Constitutes 86% of The Federal Prison Population https://www.libertariannews.org/2011/09/29/victimless-crime-constitutes-86-of-the-american-prison-population/

Average Cost of Incarceration https://www.federalregister.gov/documents/2015/03/09/2015-05437/annual-determination-of-average-cost-of-incarceration

http://www.ibtimes.com/six-things-you-need-know-about-americas-illegal-drug-trade-whos-using-what-where-what-1444242

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_cost_of_the_Iraq_War

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.