Win-Eurasia 2019 ve Hannover Messe

Konzek Teknoloji’nin, yapay zeka destekli yazılım ve donanım markalarıyla katıldığı Win-Eurasia 2019 fuarında, yapay zeka destekli MES ve ortam izleme çözümleri yoğun ilgi gördü.

Hem Türkiye’den hem de yurtdışından katılım sağlayan misafirlerimize, endüstri 4.0'ın üretim sistemlerindeki yerini ve yapay zeka destekli yazılım/donanım araçlarının sağladığı faydaları anlatıldı.


Endüstri 4.0, dijital dönüşüm için fabrikalara eşsiz bir fırsat sunuyor.

Peki tam olarak endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0 dördüncü sanayi devriminin bir vizyonudur. Birinci sanayi devrimi su ve buhar teknolojisi ile çalışan araçlarla sağlandı ve insan gücünün üretimden uzaklaşması böylece başladı. İkinci devrim elektrikle sağlanan seri üretim olurken, üçüncü sanayi devrimde üretim programlanabilir elektronik cihazlarla otomatikleşti. Dördüncü sanayi devrimi ise gerçek ve sanal sistemlerin birleşimi olan siber fiziksel sistemlere dayanıyor ve bu fiziksel sistemler gömülü elektronikler, bulut sistemler, 3-boyutlu yazıcılar, gibi bir dizi teknolojik yeniliklere sahip.

Endüstri 4.0’ın tahmin edilebilir olması, şirketlerin yol haritalarını belirlemelerine fırsat vermesinin ötesinde üretim verimliliğini…

Konzek Teknoloji

Keep It Short & Simple www.konzek.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store