Hyvä johtaja antaa ihmisille heidän tarvitsemansa tilan voimaantua

Aloitetaan heti otsikon tarkemmasta määrittelemisestä. Voimaantuminen on hieman kankea käännös englanninkielisestä sanasta “empowerment”, mutta sitä sillä tarkoitetaan.

Mitä se empowerment sitten minulle tarkoittaa? Empowerment tarkoittaa minulle ja työn kontekstissa sitä, että ihmiselle annetaan kaikki tarvittavat edellytykset onnistua työssään.

Olen nähnyt jos jonkinlaista johtamista. Ylivoimaisesti onnistuneinta johtamista olen saanut nauttia silloin, kun minulle on annettu minun itseni tarvitsema tila saavuttaa minulta vaadittavat tavoitteet. Tämä on toistunut kautta linjan omassa työhistoriassani:

  • Lehdenjakajana minulle annettiin kyky valita parhaat mahdolliset keinot jakaa ilmaislehdet vastuualueelleni annetussa aikaikkunassa. Minua siis ei pakotettu kävelemään, pyöräilemään tai autoilemaan. Vanhempiani ei kielletty auttamasta minua lehtien jakamisessa. Minua ei kielletty kuuntelemasta Bloodhound Gangia — saati laulamasta sitä — työn aikana. “You and me, baby, ain’t nothin’ but mammals…”
  • Golfkentänhoitajana minulle annettiin kyky valita parhaat mahdolliset keinot hoitaa greenit, bunkkerit, väylät ja rangen. Minua ei siis pakotettu olemaan työpaikalla tasan klo 06:00, sillä joskus saavuin töihin suoraan baari-illasta pilkun jälkeen ;) Minua ei pakotettu leikkaamaan väyliä tietyssä järjestyksessä. Minua ei kielletty tekemästä myös muiden töitä, mikäli koin pystyväni auttamaan muiden työtehtävien kanssa.
  • AMK-tuntiopettaja minulle annettiin kyky valita parhaat mahdolliset keinot opettaa anturitekniikkaa ja konenäköä amk-, yamk- ja aikuisopiskelijoille. Minua ei pakotettu pitämän kalvosulkeisia. Minulle ei kerrottu, millä teknologialla konenäköä pitää opettaa. Minulle ei sanottu, millä tavalla oppilaiden oppiminen pitää todentaa.
  • Erityisasiantuntijana (nykyisessä työssäni) minulle on annettu kyky valita parhaat mahdolliset keinot toimeenpanna hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteita. Minua ei ole pakotettu kirjoittamaan pelkkiä muistioita. Minun ei tarvitse tehdä töitä pelkästään tietyssä työpisteessä. Minun ei tarvitse perustella sitä, että teen töitä Facebookissa, Twitterissä tai Google Hangoutissa.

Kaikkia kokemuksiani yhdistää se, että minulle on annettu tila voimaantua ja näin ollen mahdollisuus saavuttaa minulle asetetut tavoitteet. Kukaan ei ole tullut pakottamaan tekemään töitäni juuri tietyllä tavalla. Kaikki ovat ymmärtäneet, että minun pitää löytää oma tieni työn tekemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Ihmiset ovat aina olleet ja myös aina tulevat olemaan erilaisia. Jokainen voimaantuu omalla tavallaan. Hyvä johtaja osaa antaa ihmisille heidän tarvitsemansa tilan voimaantua heidän omista lähtökohdistaan. Hyvä johtaja myös ymmärtää, että ihmisen voimaantumisella on täsmälleen sama vaikutus kuin paristokäyttöisen pupun paristojen vaihtamisella täysin uusiin paristoihin. “It just keeps going and going.”

Mitä luulette, minkälaista tulosta tekee organisaatio, joka on täynnä voimaantuneita ihmisiä?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.