“Big data” var ya hani her yerde duyduğumuz, o da bundan 5 sene öncenin “CRM”i gibi. Herkesin fikri var ama bilgisi yok. Söylemesi havalı. O kadar.
Bildiğiniz Sosyal Medya’nın Sonuna Geldik…
Olcayto Cengiz
1359

Abi yillar once seninle tanisma yazimin konusuydu bu. Hatta yaziyi buldum http://www.misjournal.com/?p=4714 😃 Yeteri Kadar anlatilamamasi veya anlasilmamasinda payimin oldugunu dusunuyorum. Daha iyi yapabilirdim(k) sanirim

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.