Xin visa du lịch Úc và những điều kiện đi du lịch cần phải có

Nộp đơn xin dịch vụ làm visa đi úc rất dễ dàng hoặc khó khăn tùy thuộc vào điều kiện du lịch của Úc được yêu cầu. Hiểu nhu cầu du lịch của Úc trong tương lai.

Nếu bạn cần lời khuyên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Image for post
Image for post

Úc là nơi có rất nhiều địa danh nổi tiếng và nổi tiếng đến thăm mà mọi người đều mong muốn đến đây một lần. Tuy nhiên, tôi có cần visa đến Úc không? Câu trả lời là có, Visa du lịch Úc được chấp thuận hay không là rất cần thiết để có thể bước vào đất nước xinh đẹp này.

Với rất nhiều đơn xin visa du lịch Úc, có rất nhiều trường hợp bạn muốn đi du lịch đến Úc, nhưng bạn vẫn không thể xin visa. Áp dụng cho một thị thực du lịch Úc là khó khăn không đặt câu hỏi nhiều người quan tâm.

Mặc dù điều kiện thị thực du lịch Úc đã được đơn giản hóa, nhưng bạn chắc chắn phải đọc các điều kiện tiên quyết, du lịch Úc cần thủ tục để có thể có được thị thực nhanh nhất:

Một trong những loại thị thực phổ biến nhất là visa 600, cho phép du khách đến Úc, thăm thân nhân, làm việc ngắn hạn hoặc tham gia các khóa học dưới 3 tháng. Thị thực này không dành cho mục đích kinh doanh hoặc y tế.

Du khách có thể vào Úc nhiều lần và ở lại đến 3 tháng. Tùy thuộc vào loại visa sẽ có các điều khoản khác nhau, từ 3, 6 đến tối đa là 12 tháng. Trong khi đi du lịch ở Úc, bạn phải tuân thủ đầy đủ luật Visa và Úc. Nếu bạn phá thị thực, bạn không chỉ bị phạt tiền mà còn bị hủy visa ngay lập tức.
Điều kiện xin thị thực du lịch Úc

Trong đơn xin thị thực du lịch Úc, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau: (Tất cả các bản sao phải là bản gốc và được dịch ra tiếng Anh):

- Hình thức:
• Nếu Thăm viếng / Thăm viếng: Mẫu 1419
• Nếu ngắn hạn: Mẫu 1415

- Các giấy tờ về thông tin cá nhân:
• Ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm). Ảnh chụp không được quá 6 tháng.
• Giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, sổ hộ khẩu.
• Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan / cơ quan địa phương).
• Bằng chứng về tình trạng hôn nhân: Giấy chứng nhận tình trạng đơn, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận ly hôn, v.v.

- Bằng chứng về việc đi học hoặc việc làm:
• Học sinh / Sinh viên: Thư của trường.
• Nhân sự: chi tiết liên lạc của Cơ quan; tiêu đề và mức lương; Thư nghỉ phép.
• Chủ doanh nghiệp: Bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thông báo thu nhập cá nhân / thu nhập doanh nghiệp cho năm tài chính trước đó.

- Chứng từ chứng minh tài chính:
• Tài sản: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sở hữu (đất, phương tiện, …); thu nhập từ việc cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc các khoản đầu tư tạo thu nhập khác.
• Năng lực tài chính: báo cáo ngân hàng gần đây; Bảng sao kê thẻ tín dụng (với số dư hiện tại).
• Nếu các cá nhân / tổ chức khác trả tiền: Bằng chứng về tình hình tài chính của cá nhân / tổ chức; Báo cáo cá nhân / tổ chức mà bạn muốn thanh toán cho chuyến đi của mình đến Úc.

Du lịch Úc yêu cầu gì?

Image for post
Image for post

- Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi:
• Mẫu 1229 và Thư chấp nhận (có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ và được chứng nhận bởi chính quyền địa phương).
• Quyết định của tòa án Úc / Việt Nam cho phép loại bỏ trẻ em khỏi đất nước của họ.

- Hồ sơ bảo trợ bổ sung cho visa du lịch Úc với bảo lãnh:
• Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh, hộ chiếu Úc.
• Bằng chứng về quan hệ gia đình với người bảo trợ.
• Thư mời đến Úc (dưới hình thức giới luật).
• Bản sao có chứng thực của các bằng chứng tài chính: giấy chứng nhận việc làm, thông báo thuế, bảng sao kê ngân hàng.

Ngoài ra, nếu bạn muốn ở lại Úc lâu hơn, bạn có thể làm thị thực du lịch Úc trong 1 năm hoặc 3 năm nhưng phải ở trong các đối tượng sau:

- Những người có con đang sống ở Úc và không có danh sách chờ đợi Phụ huynh bảo đảm con em mình.

Cho con quý vị ở Úc là thường trú nhân hoặc cư dân Úc. Và đặc biệt là những người xin thị thực du lịch Úc dài hạn phải từ 60 tuổi trở lên. Đối với thị thực du lịch dài hạn của Úc với thời hạn lên đến 3 năm, chính phủ Úc đã thiết lập một giới hạn độ tuổi.

- Được xem xét cho tất cả các ứng viên trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và trong các tình huống hạn chế.

- Một thị thực du lịch một năm dành cho những ứng viên đủ điều kiện trong lĩnh vực Du lịch và Kinh doanh, là những du khách thường xuyên đến Úc.

Lưu ý: Thời gian xem xét là trung bình từ 2–4 tuần trở lên. Tùy thuộc vào đơn xin thị thực Úc của đương đơn, Tổng Lãnh sự quán có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung khác ngoài các quy định trên.

Các điều kiện du lịch Úc quan trọng sau đây cần được bổ sung để giúp bạn tăng khả năng xin thị thực du lịch:

- Mục đích của chuyến đi phải rõ ràng

Khi nộp đơn xin thị thực du lịch hoặc đến thăm một người thân yêu ở Úc, những gì chính phủ sợ nhất là visa

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store