Miracle Devil Claus Love and Magic

Miracle Devil Claus Love and Magic

Yönetmen: Isshin Inudo

 Yazar: Kou Nakamura (roman), Tomoe Kanno

 Süre: 115 dk.

 Dil: Japon

 Ülke: Japonya

 

 Oyuncular :

 Masaki Aiba 

 Nana Eikura 

 Han Hyo-Joo 

 Toma İkuta Hitori Gekidan

 

 Konu:

 Hikari (Masaki Aiba) bir kitap satış mağazasında çalışır. Kibar biridir ancak fazla nezaket onu yıpratmıştır. Aynı zamanda manga yazarı da olmak ister. Anna (Nana Eikura) ise Hikari’nin çocukluk arkadaşıdır. Han Hyo Joo ise dünyaca ünlü bir ışıklandırma tasarımcısıdır. Kitayama (Toma Ikuta) ise Hikarinin okul arkadaşıdır ve çoktan Hikari’nin hayallerine ulaşmış ve dünyaca ünlü bir manga yazarı olmuştur. 

 Film bu 4 hayatın bir Noel gecesinde karşılaştıkları mucizeyi konu edinir.

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.