The Interaction Design Foundation websitesi üzerinden devam etmekte olduğum Kullanıcı Deneyimi: Başlangıç ​​Kılavuzu kursunun bazı derslerinin Türkçe çevirisini elimden geldiği kadarıyla yaparak buradan paylaşmayı istiyorum. Bunun hem Türkçe kaynak oluşması hem de pratik yapabilmem açısından faydalı olacağını düşündüm. Yanlışlarım ve eksiklerime yönelik gösterdiğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ederim.

Image for post
Image for post

Tasarım odaklı düşünme, problemleri çözmek için çözüm odaklı yaklaşım sağlayan bir tasarım metodolojisidir. Bu yöntem kötü tanımlanmış ya da bilinmeyen karmaşık problemlerin üstesinden gelmek, insanların ihtiyaçlarını anlamak, sorunları insan odaklı yollarla yeniden tanımlamak, beyin fırtınası ile fikirler üretmek, prototipleme ve test etme yoluyla uygulamalı bir yaklaşım benimsemek için son derece kullanışlıdır. …


Bir gün yarasa, çalı ve martı işbirliği yapıp ticaretle uğraşmaya karar vermişler. Yarasa ödünç para alıp ortak kasaya koymuş, çalı bir elbise, martı da bakır satın almış ve hep birlikte bunları satmak üzere gemiye binip denize açılmışlar. Az sonra kopan bir fırtına geminin batmasına sebep olmuş. Üç ortak hayatlarını kurtarmayı zor başarmışlar ama para ve eşyalarını kaybetmişler. O günden sonra yarasa alacakların onu bulmalarından korktuğu için sadece geceleri dışarıya çıkar, martı deniz kenarında durup dalgaların bakırını karaya çıkarmasını bekler, çalı da elbisesini geri almak için insanların elbiselerine yapışıp onlardan bir türlü ayrılmaz.

Aesop’s Fable
Ezop Masalları


The Interaction Design Foundation websitesi üzerinden devam etmekte olduğum Kullanıcı Deneyimi: Başlangıç ​​Kılavuzu kursunun bazı derslerinin Türkçe çevirisini elimden geldiği kadarıyla yaparak buradan paylaşmayı istiyorum. Bunun hem Türkçe kaynak oluşması hem de pratik yapabilmem açısından faydalı olacağını düşündüm. Yanlışlarım ve eksiklerime yönelik gösterdiğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ederim.

Image for post
Image for post

Sony Walkman’in yaptığı gibi çok az ürün ikonik hale geliyor insanların hayatında. iPod hızlı bir şekilde bu statüye yükseliyor. Net bir şekilde sembolik olma şansı çok az olan bazı ürünler var — ethernet yönlendiricisi gibi mesela — ne kadar güzel göründükleri ya da iyi çalıştıklarını hiç bir önemi yok. …


Bir gün bir fare koşarken, yanlışlıkla uyuyan aslanın yüzüne basıp ortadan kaybolmuş. Yerinden fırlayan aslan kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlamaya çalışırken, kükremeye başlamış. Olayı gören tilki, “Hayvanlar âleminin kralı bir fareden korkar mı?“ diye onunla alay etmiş. “Fareden korkmadım, cüretinden huzursuz oldum“ diye cevap vermiş aslan.

Aesop Fable
Ezop Masalları


Image for post
Image for post

Bugün başıma gelen bir olayla ilgili birşeyler yazmak istedim.

Konuyla ilgili açıklama yapmadan önce şunu belirtmeliyim ki olayın meydana geldiği platform bionluk son derece ilgili ve hızlı dönüş yapan bir freelance mecrası. Niyetim onları kötülemek falan değil.

Mevzubahis konuya gelirsek. Malum bionluk bir freelancer platformu. Çalışma yapısını uzun uzun oturup anlatmayacağım. Meselemiz o değil zaten. Ama bi açıklama olması adına burada freelancerların birer dükkana sahip olduğunu ve vitrinlerini en minimal ve en ulaşılabilir fiyatlarla potansiyel alıcılara ulaştırmaya çalıştıklarını söylemem gerekiyor.

Ben bionluk’a sanırım geçen sene üye olmuştum ve ilk vitrinimi de sanırım 1–1,5 ay gibi bir süre önce oluşturdum. …


Savaş zamanında atına çok özen gösteren bir asker onu en iyi arpayla beslemiş. Savaş bitince asker eski işine dönmüş, ama bu sefer atına arpa yerine saman yedirip en ağır işlerde çalıştırmış. Zaman geçmiş ve savaş sirenleri tekrar çalmaya başlamış. Savaşa hazırlanan adam asker elbiselerini kuşanıp atına binmiş ama atın ayakta duracak hali yokmuş. O zaman at “Beni eşek gibi yedirip, eşek gibi çalıştırdın. Şimdi at gibi davranmamı bekleme“ demiş.

AİSOPOS / Ezop Masalları


Çok arpa yemekten şişmanlayan katır “Aynı annem gibiyim, uzun boylu ve güçlü, koşmakta üstüme yoktur“ deyip böbürlenmeye başlamış. Bir gün koşmak zorunda kalmış ama hemen yorulup dili sarkınca “Babamın da eşek olduğunu şimdi hatırladım“ demiş.

AİSOPOS / Ezop Masalları


Zeus bütün nimetleri bir küpe sıkıştırmış ve ağzını iyice kapattıktan sonra saklaması için bir insana emanet etmiş. Elinde ağzı mühürlü bir küp bulunan binsan o günden sonra rahat edememiş, içinde neler olduğunu öğrenmek istemiş.

Bir gün dayanamayıp küpün ağzını açmış ama içinde sıkışmış olan nimetler birden dışarya fırlayarak göğe yükselmiş. Geride sadece umut kalmış. O da durmadan insanlara diğer arkadaşlarını geri getireceğini vaat eder.

AİSOPOS / Ezop Masalları


İki düşman aynı gemiyle yolculuk ediyorlarmış, ama birbirleriyle karşılaşmamak için biri geminin pruvasını seçerken diğeri arkaya geçmiş. Aniden kopan bir fırtına gemiyi bir taraftan diğer tarafa savurmaya başlamış. Arka taraftaki yolcu kaptana koşmuş “Gemilerin önce hangi kısmı batar?“ diye sormuş. “Pruva tarafı“ cevabını alan adama “Boğulacağıma artık üzülmüyorum çünkü önce düşmanımın boğulduğunuz görme imkanım olacak“ demiş.

AİSOPOS / Ezop Masalları


Günün birinde bir yılan bir çiftçinin çocuğunu sokup ölümüne neden olmuş. Kızgın çiftçi baltasını kaptığı gibi yılanın yuvasının başında durmuş, çıkmasın beklemiş. Yılan kafasını çıkarır çıkarmaz baltasını hızla indiren çiftçi, yılana değil de bir taşa vurmuş ve ikiye ayırmış. Bunun üzerine yılanın öç almak isteyeceğinden korkan çiftçi, onunla uzlaşmak istemiş ama yılan “Bu ikiye ayrılan taş ve çocuğunun mezarı dururken biz dost olamayız“ demiş.

AİSOPOS / Ezop Masalları

About

Korkmaz Varis

UI/UX Designer | korkmazvar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store