😅😅😅😅มาพัฒนาชาวมนุษยค่ะ

😭😭😭😭คิดถึงท่านแม่ ท่านพ่อ ท่านแม่จ๋าขอตังค์หน่อย1500₩