А в досліді на понад 200 голандцях побачили, що вдихання окситоцину збільшувало їх етноцентризм і нелюбов до уявних арабів.
Love is in the air. Молекула прив’язаності і ксенофобії
Daria Prokopyk
4211

Так це дослідження суперечить попередньому, в якому добрішими до чужинців ставали ті, що і так були добрими?

Like what you read? Give Andriy Kosetsky a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.