Michal Kotek 
Michal Kotek 

Michal Kotek 

Babi? Když děti zapálej dům nebo sebe, je z nich topinka?