İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bir gelenek haline gelen “İletişim Atölyesi”, 27 Şubat Cumartesi günü çevrimiçi ortamda liseli öğrencilerle buluştu. ‘Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’, ‘Yeni Medya ve İletişim’, ‘Sinema ve Dijital Medya’ bölümlerinin hazırladıkları programlar doğrultusunda liseli gençler ilgi duydukları alanlara göre özel tasarlanmış farklı yapıdaki atölyelere katılım gösterdi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Atölyesi

Lise öğrencilerinin aklında yer alan halkla ilişkiler ve reklamcılık algısının doğru bir çerçeveye oturtulmasının hedeflendiği atölyede ilk olarak öğrencilere reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarına dair marka kavramı üzerinden bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilerle öğrencilerin “Hedef kitle nedir? İletişim çalışmaları markaya nasıl katkıda bulunur? Halkla ilişkiler ve…

Begüm Közer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store