STARTUP Let’s GOOOOOOOOOOOO !!!

5 เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจ STARTUP ของคุณไม่ให้ DOWN
1. Idea เราต้องไม่เหมือนใคร

Idea เป็นที่สิ่งแรกที่เราควรจะมีในการลงมือทำ start up เพราะฉะนั้น idea ที่เราวางไว้จะต้องคิดอย่างถี่ถ้วนแล้ว โดยไอเดียแบ่งเป็น 2 อย่างหลักๆ คือ

  • ไอเดียที่ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
  • ไอเดียที่สามารถแก้ปัญหาในแต่ละเหตุการณ์

ถ้าเราเลือกธุระกิจที่ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเราควรดูว่าเขาทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วนำไปต่อยอดแต่ถ้าธุรกิจของเราเป็นแบบการแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคคู่แข่งเราจะมีน้อยลงเพราะยังไม่มีใครทำได้

และสุดท้ายเราต้องไม่ลืมว่า idea ที่เราคิดจะต้องอยู่กับเราไปตลอด เพราะฉะนั้นเราควรมีความหลงไหลในไอเดียที่เราคิด

2. คู่แข่งอยู่ใกล้ปลายจมูก
Guy Kawasaki เคยกล่าวไว้ว่า “ ถ้าคุณบอกว่า ธุรกิจของคุณไม่มีคู่แข่งนั่นหมายความได้ว่าธุรกิจนี้แม่งห่วยจนไม่มีใครอยากทำ”

ตลาดทุกแห่งมีคู่แข่งเป็นสิ่งที่เราหนีกันไม่พ้น เพราะฉะนั้นเราควรศึกษาติดตามคู่แข่งและก้าวตามให้ทันหรือไปให้ไกลกว่า อย่าลืมไปว่าการมีคู่แข่งก็มีข้อดีคือมันทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลา มันทำให้มีคนช่วยในการสร้างการรับรู้ของตลาด ยิ่งเป็น product หรือ service ใหม่ๆยิ่งดีเลย

3. รักกันกลมเกลียว

จากการเปิดเผยข้อมูลจาก First Round Capital พบว่า บริษัทสตาร์ทอัพที่มีผู้ก่อตั้ง 2 คนขึ้นไปมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากกว่าสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งคนเดียวถึง 163% และนอกจากนี้แล้ว คุณสมบัติของคนในทีมก็ส่งผลต่อการเติบโตของสตาร์อัพเช่นกัน ถ้าคนในทีมต่างช่วยกันออกidea เราสามารถประสบความสำเร็จได้และต้องไม่ลืมว่าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวจึงต้องให้ทุกคนในทีมเป็นส่วนหนึ่งของธุระกิจ

4.ธุรกิจโดนใจและเข้าใจการตลาด

อย่างแรกเลยที่เราควรจะเตือนตัวเองว่าเราไม่ควรคิดว่าอยากทำธุระกิจเพราะ “ต้องการเงิน” “ต้องการรวย” “ต้องได้เงินจากผู้บริโภคเยอะๆ” แต่เราควรคิดว่าเราจะทำธุรกิจอะไรให้ผู้บริโภคสามารถประหยัดเวลาของเขาได้ และจะทำยังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาดีขึ้น ถ้าเริ่มแรกเราคิดได้แบบนี้ แล้วต่อมาคือการทำการตลาดหรือกลยุทธ์ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมแต่เราสามารถคิดกลยุท์ขของเราขึ้นมาได้เลย ทำวิธีใดก็ได้ให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ของเราให้เร็วที่สุด การมีความรู้และการเข้าใจการตลาดนั้นจึงจะทำให้ธุรกิจมีกลยุทธ์ที่เข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น

5.มีความแน่วแน่

หัวใจของ startup คือการเริ่มให้เร็วที่สุดและการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจากทุกๆคนในทีม และสิ่งหนึ่งที่ควรคิดไว้คือ “เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ” ต้องพยายามหาข้อเสียเพื่อปรับปรุงและแก้ไขอยู่เสมอและนอกจากนี้เราต้องไม่กลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวนั้นเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ ทุกๆอย่างย่อมเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องเคยล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้น

ที่นี้เราพร้อมที่จะเริ่มต้น STARTUP ไปพร้อมกันหรือยัง ??
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.