Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/9/2016 — KQXSMB Thứ 6

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/9/2016 — KQXSMB Thứ 6

Đón xem KQXSMB mới nhất ngày 23/9/2016 thứ sáu:

Giải đặc biệt xo so thứ 6: 21533 — Giải bảy: 42–72–33–29

Chờ xem kết quả XSMB 24/9/2016 mới nhất ngày thứ 7 tại đây.

Like what you read? Give Lê Thanh Sang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.