ปิดตลาดหุ้นดาวโจนส์ล่าสุดวันนี้ 24 มีนาคม 60 ดัชนีเปลี่ยน +177.22 จุด

ดาวโจนส์สหรัฐวันนี้ มุมมองเคลื่อนไหวการลงทุน ตลาดดัชนีดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์ก ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 60 ปิดที่ระดับ 19,262.53 จุด

ปิดตลาดหุ้นดาวโจนส์ล่าสุดวันนี้ 24 มีนาคม 60 ดัชนีเปลี่ยน +177.22 จุด

ดาวโจนส์สหรัฐวันนี้ ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 60 มุมมองเคลื่อนไหวการลงทุน ตลาดดัชนีดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์ก ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 60 ดัชนีตลาดค้าหุ้นดาวโจนส์วันนี้ ปิดที่ระดับ 19,262.53 จุด ดัชนีเปลี่ยน +177.22 จุด หรือว่าคิดเป็น +0.93%

ดาวโจนส์สหรัฐวันนี้ ตลาดดัชนีดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์ก ศุกร์ที่ 24 มี.ค.60

ปิดตลาดเปลี่ยนแปลงศุกร์ที่ 24 มี.ค.6019,262.53+177.22หุ้นดาวโจนส์ปิดวันนี้ ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 60

ศุกร์ที่ 24 มี.ค.60 เอสแอนด์พี500วันนี้ แตะที่ 20,596.72 เปลี่ยนแปลง -59.86 คิดเป็น -0.29% ศุกร์ที่ 24 มี.ค.60 ราคาหุ้นNasdaq ปิดที่ระดับ 2,343.98 ปรับตัว -1.98 หรือว่าคิดเป็น -0.08%

Like what you read? Give เปิดตลาด หุ้นไทย a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.