สูตรความสำเร็จที่ส่งผ่านมานับพันปีแล้ว

อยากสำเร็จอยาก รวย จึงต้องไปเข้าคอร์สความสำเร็จ นานา นับชนิดที่ฝรั่ง หรือคนไทยสร้างขึ้นมา ที่ต้องเสียเงินหลายหมื่น หลายแสนเข้าไป แล้วไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือปล่าว อันที่จริงแล้ว

มันก็คือ ผัก ที่เอาไปปรุงให้เป็นอาหารเลิศ ตกแต่งหรูๆ

ส่วนทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ มันเป็นผักต้ม ไม่มีรสชาติ แจกฟรี เลยไม่มีคนสนใจ

เป็นหนทางที่บอกตรง แต่มันไม่ตรงกับกิเลสของเรา จึงปฏิเสธมัน

ไปหลงไหลสะกดจิต ตัวเอง เทคนิค นานับประการ ทั้งที่จริงๆ แล้ว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเอก เพื่อความหมดจดวิเศษแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความก้าวล่วง ซึ่งความโศกและความร่ำไร เพื่อความอัสดงดับไปแห่งทุกข์ เพื่อการบรรลุธรรม เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้ง ทางสายนี้คือสติปัฎฐานสี่

สูตรนี้ใช้ได้จริง และส่งต่อมานานนับพันปีแล้ว

ท่านอยากประสบความสำเร็จในเรื่อง การงาน ครอบครัว เงินทอง

ถ้าท่านเดินตามที่พระพุทธเจ้าบอก ความสำเร็จทางโลกจะเป็นผลพลอยได้ ที่ไหลเข้ามาเอง โดยที่ท่านไม่ต้องดิ้นรนหา

ไม่ต้องสะกดจิตตัวเอง ให้ได้เงินล้าน

ไม่ต้องใช้ เดอะ ซีเครต ก็ได้

เพราะขนาดทุกข์ ยังดับได้

Like what you read? Give Krissanawat​ Kaewsanmuang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.