Gisterenavond deed ik nog een meditatie
en plots zag ik Pie,
mijn overleden zielsverwant
maar ik dacht: morgen sta ik op, doe ik een happy dans; niks aan de hand
want: Quarantaine is fijn
Tot plots: mega veel pijn
zoveel verdriet
niemand die het ziet
Daar lag ik dan te wenen op de grond
alsof ik nog maar alleen…

Kristien Maus

Www.kristienmaus.be #SoulSpeaker #WitchWork #SharePlayHeal #DelenSpelenHelen #AuthenticArtist #PlayfulPerformances #DailyDances #CelebrationCoach

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store