Image for post
Image for post

Mye er sagt om PSD2 (eller betalingtjenestedirektivet som vi så kortfattet sier på norsk), men det er spesielt to datoer som har vært viktige.

  • 14. mars (i Norge ble dette april til slutt): Dagen alle skulle kunne teste løsningene bankene vil tilby til tredjeparter med konsesjon som betalingsforetak.
  • 14. september: Som tredje part skal du kunne hente ut informasjon fra banken på et vis som følger den tekniske spesifikasjonen for direktivet (den mye omtalte RTSen).

Men ettersom tidslinjen for direktivet, og det som kalles “Søknad om fritak fra krav om reserveløsning for kontotilbyder (fallback)” har modnet i bankverdenen, har det…


Da er den her — den første viktige datoen for implementeringen av PSD2 i Norge: 14. mars. Dagen da vi kan boltre oss i nye utviklerportaler fra alle bankene, for å lese om, vurdere og teste API-er for PSD2s virkeområde: kontoinformasjon og betaling.

Image for post
Image for post

Nå kan du teste våre APIer
Fra 14. mars er SpareBank 1-bankenes utviklerportaler for PSD2 tilgjengelige, slik at det er mulig å teste de API-ene vi vil tilby som grensesnitt for PSD2. API-ene er basert på Berlin Group-standarden. Dette er den standarden som er mest benyttet for PSD2-implementering i Europa.

I utviklerportalen vil du finne dokumentasjon for…

Kristine Ursfjord

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store