Dette er en praktisk beskrivelse av hvordan vi innfører OKR for målstyring i Variant, og en operasjonalisering av beslutningen om at OKR er metoden vi ønsker å bruke for å utvikle selskapet, teamene og den enkelte variant i den retningen vi ønsker å gå. Vi skal nemlig utvikle samfunnet vi lever i!

Image for post
Image for post

Vi har skrevet en bloggpost om hva OKR er og hva det hjelper organisasjoner, team og den enkelte ansatte med. Nå er tiden kommet for å implementere OKR som et verktøy for å prioritere hva vi skal fokusere på for å realisere vår visjon, og hvordan vi kan måle at vi er på vei dit. For å oppsummere; OKR knytter sammen målene til selskapet, teamene og varianter for å omsette vår strategi til målbare resultat. Tilnærmingen sørger for at alle i virksomheten drar i samme retning og operasjonaliserer den overordnede strategien.

John Doerr gir noen råd om implementering av OKR i boka si “Measure What Matters” som vi tar med oss på…


Vi har skrevet en bloggpost om vår tilnærming til produktutvikling. Denne bloggposten handler om teamet som står bak utviklingen av produktet, og hva vi mener må være på plass for at et team skal fungere bra og utvikle bra produkter. I denne bloggposten brukte vi en modell for å beskrive tilnærmingen vår, som ser slik ut:

Image for post
Image for post

Det er ikke nok å bare ha en prosess på plass, du trenger et team som har de nødvendige funksjonene og som greier å få prosessen til å fungere på sin måte, og det er det denne bloggposten handler om.

Et kryssfunksjonelt produktteam

Et produktteam bør være kryssfunksjonelt og ha medlemmer med kompetanse og funksjoner som utfyller og forsterker hverandre. Teamet bør få ansvar for hele produktet, fra mål, strategi og veikart, design og utvikling til lansering og forbedring. De bør selv kunne styre utviklingen av produktet ut fra mål og ambisjoner for produktet og effektene produktet skaper. …


Vi har laget en beskrivelse av vår tilnærming til produktutvikling for å kunne fortelle om hva vi synes det er viktig å ta stilling til når vi utvikler produkter. Vi forteller om vår tilnærming i dialog med kunder, i tilbud og leveransebeskrivelser, når vi tar imot nye konsulenter og sommerjobbere, og når vi skal etablere team eller gå inn i team hvor det er behov for å diskutere og bli enige om hvordan vi skal gjennomføre prosessen for produktutvikling.

Image for post
Image for post

Vi må ofte beskrive hvordan vi planlegger å løse et konkret oppdrag. Dette er en generisk beskrivelse av vår tilnærming til produktutvikling som skal forklare måten vi ønsker å jobbe på, vår kompetanse og verktøyene vi anbefaler å bruke. Prosessen, metoder, verktøy og leveranser er et utgangspunkt som tilpasses det konkrete oppdraget og de forventede produktene i oppdraget. …


Image for post
Image for post

Når vi blir flere varianter har det blitt vanlig å bruke beskrivelser om årstiden vi befinner oss i for å ønske velkommen. Hva passer vel bedre enn å omtale Malin med det samme ordelaget som vi bruker om det herlige lyset som februar bringer med seg? Malin kommer til Variant som ny prosjektleder, og tilfører oss masse energi, nysgjerrighet og strålende engasjement ☀️. Vi gleder oss til å lære og la oss engasjere av Malin, men først, la oss bli litt bedre kjent med vår nye nordlending.

Først, fortell oss litt om deg selv og hva du gjør når du ikke er på jobb?

About

Kristin Qvenild Nesset

Prosjektleder i Variant

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store