Ame manfarita, ĉu?

Kion ekzakte mi volas diri kiam mi uzas la vortojn “Ame manfarita”…

“Estas bone se vi ĵetus aferaĉojn de tie!”

Vidu, kiam mi diras ke mi ne nur manfaras miajn ĉapelojn kaj aliajn aferojn, sed ankaŭ lasas peco de mia animo ĉiufoje mi kreas/produktas ion, kion tio signifas estas fakte ke:

  • mi hazarde entrikis/enkroĉetis/enkudris miajn harojn en la projekto.
  • Verŝajne mi manĝis panon kaj la paneroj falis en tiu projekto.
  • Mi trikis kaj kroĉetis vian projekton ekstere kaj nur Dio scias kio okazis tiam.
  • Mi montris la projekton al miajn amikojn kaj ili certe tuŝis ĝin.
  • Mi estis en trajno, kreatanta la projekton kaj la fenestro estis malfermita, sufiĉe da vento de la mondo renkontis vian ĉapelon, kredu min.
  • Se io fuŝas, io ajn, mi ŝanĝas mian farmanieron kaj la fuŝo iĝas nova ideo por la projekto. Mi tute ne pigras. Neniam. Ne. Neniam. Fidu min! Haha
  • Finfine mi ridetis, kaj ridis kaj kiel malofte okazas ridetis kiam mi estis produktanta vian ŝtrumpon.

Mi ne certas se vi jam sciis tion sed mi nur volis klarigi ĝin ĉar nun mi scias ke vi scias tute ĉion.

Se vi tute amis ĉi tiun blogeron, ne forgesu viziti mian fejsbukan retpaĝon, kaj ŝatu ĝin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.