De ondoordringbaarheid van Mortsel en misschien binnenkort ook Merksem

Of hoe men de slechts denkbare layout aanlegt.

Al eens door Mortsel gereden? Natuurlijk niet, door Mortsel sta je stil. Je rijdt er niet, je kruipt, terwijl je op het radionieuws berichten hoort over aangereden voetgangers.

De situatie ziet er zo uit, in enkele rijrichting en dus gespiegeld naar de andere kant:

Ik som kort even de ergste problemen van deze situatie op

  • Voetgangers zijn de hoofdconsument van openbaar vervoer. Deze stroken staan het verst mogelijk uit elkaar. Er moeten 2 verkeersstromen gekruist worden om van het een naar het ander te gaan en vice versa.
  • Automobilisten worden constant afgeremd. Parkerende en vertrekkende voertuigen, overstekende voetgangers en fietsers.
  • Die voetgangers zijn trouwens slecht zichtbaar omdat ze tussen de geparkeerde voertuigen uit verschijnen en zelden de oversteekplaatsen respecteren

Dan zwijgen we nog even over de vreselijke kruispunten zoals die met de Krijgsbaan, de slecht op elkaar afgestelde verkeerslichten en het feit dat een hoofdbaan slechts een rijstrook per richting heeft. Thanks Pira!

Dit voorbeeld vind je praktisch identiek terug op de Bredabaan in Merksem. Verwacht u daar dus ook maar aan ellenlange files.

Een beter voorstel

De verlichting van deze pijn is nochtans simpel. Kijk logisch naar de rijstroken en organiseer ze volgens hun behoefte.

We willen mensen aanmoedigen om het centrum met het openbaar vervoer te bezoeken, en de auto ontmoedigen hiervoor. Tevens zouden we willen dat de auto vooral voor doorgaand verkeer kan gebruikt worden, en als alternatief kan dienen voor de E19 in geval van ernstige ongevallen daar.

Zo, even toelichten

  • Voetgangers hebben vlakbij hun primaire bestemmingen: Openbaar vervoer is makkelijk om op- en af te stappen, en de middenstand is onmiddellijk bereikbaar.
  • Auto’s hebben een strook in het midden waarop minimale onderbrekingen door verkeersstromen van andere aard gebeuren, en parking nog steeds vlakbij.
  • Oversteekplaatsen bestaan bij haltes van het OV, en dienen ook om automobilisten die toch met de wagen naar het centrum willen van en naar de ‘zachte weggebruikers-kant’ te leiden.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated krisvdc’s story.