รู้จัก Firebase Cloud Messaging (FCM) ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero
Jirawatee
39529

สวัสดีครับ ผมเจอปัญหานี้ครับ

{
 “multicast_id”: 7909712815268300396,
 “success”: 0,
 “failure”: 1,
 “canonical_ids”: 0,
 “results”: [
 {
 “error”: “InvalidRegistration”
 }
 ]
}

ต้องแก้ไขส่วนไหนครับ